Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Małgorzata SATUŁA
imię : Małgorzata
nazwisko : SATUŁA
data ur. : 1997-11-13 (Sen) 23 176
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.20 (+1.6)   2014-05-31   Warszawa  U18
  13.78 (-0.7)   2019-08-15   Warszawa  U23

  200 m wykres

  29.36 (-1.2)   2013-06-15   Warszawa  U18
  29.78 (+1.9)   2014-05-17   Bydgoszcz  U18
  29.01 (-1.3)   2015-05-09   Warszawa  U20
  30.73 (+0.7)   2016-06-04   Warszawa  U20
  29.52 (-3.3)   2017-09-30   Warszawa  U23
  28.57 (-1.4)   2018-06-01   Suwałki  U23
  28.14 (+0.8)   2019-06-08   Kraków  U23

  800 m wykres

  2:48.90   2013-06-16   Warszawa  U18
  2:58.25   2014-05-18   Bydgoszcz  U18
  3:12.85   2016-06-05   Warszawa  U20
  2:51.01   2017-10-01   Warszawa  U23
  2:38.03   2018-06-24   Warszawa  U23
  2:38.73   2019-06-09   Kraków  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  18.82 (-0.2)   2013-06-15   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  16.87 (+1.4)   2015-05-23   Warszawa  U20
  19.25 (-0.3)   2016-10-01   Warszawa  U20
  17.01 (+0.4)   2017-09-30   Warszawa  U23
  16.13 (+1.3)   2018-07-20   Warszawa  U23
  15.65 (+0.6)   2019-06-08   Kraków  U23

  Wzwyż wykres

  1.40   2013-06-15   Warszawa  U18
  1.43   2014-05-17   Bydgoszcz  U18
  1.45   2015-05-17   Warszawa  U20
  1.39   2016-06-04   Warszawa  U20
  1.50   2017-09-02   Warszawa  U23
  1.58   2018-05-26   Lublin  U23
  1.62   2019-05-18   Warszawa  U23
  1.55   2020-09-14   Łódź  Sen

  W dal wykres

  4.30 (+1.2)   2013-06-16   Warszawa  U18
  4.27 (+0.9)   2014-05-11   Warszawa  U18
  4.89 (+1.4)   2015-05-23   Warszawa  U20
  4.72 (+0.2)   2016-06-25   Warszawa  U20
  4.91 (+1.7)   2017-10-01   Warszawa  U23
  5.11 (+0.7)   2018-06-10   Warszawa  U23
  5.10 (+1.5)   2019-06-02   Warszawa  U23

  Kula (3) wykres

   8.20   2013-06-16   Warszawa  U18
   7.95   2014-05-17   Bydgoszcz  U18

  Kula (4) wykres

   7.93   2015-05-09   Warszawa  U20
   8.53   2016-10-01   Warszawa  U20
  10.36   2017-09-24   Warszawa  U23
  11.20   2018-07-20   Warszawa  U23
  12.15   2019-05-11   Warszawa  U23
  12.07   2020-09-15   Łódź  Sen

  Oszczep (600) wykres

  23.50   2015-05-16   Warszawa  U20
  26.50   2016-10-02   Warszawa  U20
  30.78   2017-10-01   Warszawa  U23
  32.76   2018-05-27   Lublin  U23
  34.57   2019-06-01   Łódź  U23
  31.40   2020-09-05   Warszawa  Sen

  7-bój wykres

  2357   2015-05-10   Warszawa  U20
  2763   2016-10-02   Warszawa  U20
  3732   2017-10-01   Warszawa  U23
  4189   2018-06-24   Warszawa  U23
  4429   2019-06-09   Kraków  U23

  7-bój J MŁ wykres

  2950   2013-06-16   Warszawa  U18
  2818   2014-05-18   Bydgoszcz  U18

  Oszczep (500) wykres

  18.86   2013-05-18   Warszawa  U18
  19.89   2014-05-18   Bydgoszcz  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.12345290184021 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl