Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Barbara KOSTRZEWSKA
imię : Barbara
nazwisko : KOSTRZEWSKA
data ur. : 1998-03-27 (U23) 22 182
płeć : Kobieta
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.67 (+1.1)   2013-09-22   Warszawa  U16
  13.53 (+0.5)   2014-05-31   Warszawa  U18
  12.70 (+1.3)   2015-06-13   Łódź  U18
  12.57 (+0.7)   2016-05-28   Warszawa  U20
  12.50 (+0.3)   2017-06-24   Warszawa  U20
  12.29 (+1.0)   2018-07-14   Warszawa  U23
  12.57 (+1.0)   2019-06-23   Warszawa  U23
  12.47 (+0.2)   2020-07-04   Warszawa  U23

  200 m wykres

  28.36 (+1.1)   2013-06-23   Warszawa  U16
  26.50 (+1.7)   2014-09-27   Łódź  U18
  25.97 (+1.8)   2015-08-05   Łódź  U18
  25.48 (+1.2)   2016-06-04   Warszawa  U20
  25.67 (+1.3)   2017-06-03   Kraków  U20
  25.56 (-0.9)   2018-06-17   Warszawa  U23
  25.77 (+0.8)   2019-06-08   Kraków  U23
  25.41 (+1.5)   2020-08-22   Warszawa  U23

  300 m wykres

  44.59   2013-09-22   Warszawa  U16
  44.59   2014-05-31   Warszawa  U18
  42.82   2015-05-09   Warszawa  U18
  42.60   2016-05-08   Łomża  U20

  400 m wykres

  64.47   2014-06-22   Białystok  U18

  600 m wykres

  1:58.11   2013-09-28   Łódź  U16

  800 m wykres

  2:33.35   2014-05-18   Bydgoszcz  U18
  2:32.24   2015-06-07   Białystok  U18
  2:27.55   2016-06-05   Warszawa  U20
  2:25.57   2017-06-04   Kraków  U20
  2:27.07   2018-06-02   Suwałki  U23
  2:28.84   2019-06-09   Kraków  U23
  2:36.19   2020-08-23   Warszawa  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  16.64 (+1.4)   2014-09-27   Łódź  U18
  15.58 (+1.0)   2015-07-26   Warszawa  U18
  14.91 (0.0)   2017-05-21   Warszawa  U20

  100 m pł wykres

  16.50 (+1.4)   2015-09-19   Warszawa  U18
  15.39 (0.0)   2016-05-22   Warszawa  U20
  15.00 (+0.4)   2017-09-30   Warszawa  U20
  14.68 (+1.9)   2018-05-19   Warszawa  U23
  14.97 (+0.3)   2019-06-02   Warszawa  U23
  15.21 (-1.1)   2020-08-22   Warszawa  U23

  300 m pł wykres

  49.80   2013-09-08   Warszawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.51   2014-09-27   Łódź  U18
  1.54   2015-08-05   Łódź  U18
  1.62   2016-10-01   Warszawa  U20
  1.64   2017-06-03   Kraków  U20
  1.67   2018-06-01   Suwałki  U23
  1.68   2019-05-12   Warszawa  U23
  1.71   2020-09-20   Warszawa  U23

  W dal wykres

  4.70 (-0.3)   2013-09-08   Warszawa  U16
  4.82 (+1.0)   2014-09-08   Warszawa  U18
  5.11 (+1.7)   2015-07-22   Gdańsk  U18
  5.45 (+1.4)   2016-10-02   Warszawa  U20
  5.65 (-0.4)   2017-07-07   Toruń  U20
  6.00 (+1.4)   2018-07-22   Lublin  U23
  5.73 (+1.8)   2019-06-02   Warszawa  U23
  5.64 (-0.2)   2020-09-05   Biała Podlaska  U23

  Kula (3) wykres

   9.75   2013-09-22   Warszawa  U16
   9.69   2014-09-27   Łódź  U18
  10.09   2015-07-22   Gdańsk  U18

  Kula (4) wykres

   7.78   2015-09-19   Warszawa  U18
   9.18   2016-05-08   Łomża  U20
   8.82   2017-09-10   Warszawa  U20
   9.03   2018-09-29   Łódź  U23
   9.65   2019-05-11   Warszawa  U23
   9.93   2020-08-09   Radom  U23

  Oszczep (600) wykres

  26.12   2016-09-24   Puławy  U20
  26.17   2017-05-21   Warszawa  U20
  28.02   2018-06-02   Suwałki  U23
  24.97   2019-06-09   Kraków  U23
  30.50   2020-08-07   Lublin  U23

  7-bój wykres

  3594   2015-09-20   Warszawa  U18
  4520   2016-06-05   Warszawa  U20
  4520   2017-06-04   Kraków  U20
  4740   2018-06-02   Suwałki  U23
  4711   2019-06-09   Kraków  U23
  4742   2020-08-23   Warszawa  U23

  7-bój J MŁ wykres

  3954   2014-09-28   Łódź  U18
  4350   2015-08-06   Łódź  U18

  4-bój K MŁ wykres

  1761   2013-09-28   Łódź  U16

  Oszczep (500) wykres

  21.18   2013-06-23   Warszawa  U16
  23.74   2014-09-28   Łódź  U18
  26.01   2015-06-07   Białystok  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22090101242065 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl