Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Natalia KALINO
imię : Natalia
nazwisko : KALINO
data ur. : 2003-04-10 (U18) 17 95
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.91 (0.0)   2013-06-29   Bielsko-Biała  U12
   9.37 (0.0)   2014-06-18   Sosnowiec  U12

  100 m wykres

  16.15 (0.0)   2013-04-27   Sosnowiec  U12
  15.37 (+1.1)   2014-05-10   Sosnowiec  U12
  15.08 (-3.0)   2015-05-16   Chorzów  U14
  14.84 (-0.1)   2016-08-27   Chorzów  U14
  13.80 (+0.8)   2017-10-07   Rybnik  U16
  13.70 (+0.1)   2018-05-12   Gliwice  U16
  13.63 (+0.6)   2019-05-18   Ruda Śląska  U18
  13.87 (+0.3)   2020-06-20   Częstochowa  U18

  200 m wykres

  34.06 (+0.4)   2013-05-12   Sosnowiec  U12
  28.90 (-2.7)   2017-05-14   Sosnowiec  U16
  27.66 (+1.4)   2018-05-19   Kraków  U16
  27.45 (+0.8)   2019-05-25   Bielsko-Biała  U18

  300 m wykres

  59.14   2013-05-26   Częstochowa  U12
  51.63   2015-06-24   Częstochowa  U14
  50.37   2016-05-01   Sosnowiec  U14
  46.88   2017-05-06   Sosnowiec  U16
  43.81   2018-04-28   Chorzów  U16
  43.69   2019-04-27   Chorzów  U18

  600 m wykres

  1:54.32   2018-06-16   Bielsko-Biała  U16

  800 m wykres

  2:43.16   2019-07-11   Poznań  U18

  80 pł wykres

  13.11 (-0.5)   2018-09-29   Ruda Śląska  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.84 (+0.8)   2019-05-25   Bielsko-Biała  U18

  100 m pł wykres

  17.92 (+1.7)   2018-08-31   Łódź  U16

  200 m pł wykres

  39.42 (-5.8)   2017-09-09   Opole  U16
  32.04 (-0.2)   2018-09-16   Częstochowa  U16

  400 m pł K wykres

  80.66   2018-08-31   Łódź  U16

  Wzwyż wykres

  1.25   2015-08-27   Sosnowiec  U14
  1.40   2018-09-29   Ruda Śląska  U16
  1.48   2019-05-25   Bielsko-Biała  U18
  1.35   2020-06-20   Częstochowa  U18

  W dal wykres

  3.50 (-0.6)   2013-10-05   Sosnowiec  U12
  3.83 (+1.2)   2014-10-04   Sosnowiec  U12
  3.64 (0.0)   2015-05-01   Sosnowiec  U14
  4.19 (+1.5)   2016-05-25   Częstochowa  U14
  4.16 (+0.3)   2017-08-27   Chorzów  U16
  4.81 (+0.7)   2018-09-29   Ruda Śląska  U16
  4.95 (+0.9)   2019-05-26   Bielsko-Biała  U18
  4.58 (+0.8)   2020-06-27   Częstochowa  U18

  Trójskok wykres

   9.71 (-0.3)   2019-06-15   Ruda Śląska  U18

  Kula (3) wykres

   7.21   2018-09-29   Ruda Śląska  U16
   8.15   2019-05-25   Bielsko-Biała  U18
   8.73   2020-06-21   Rybnik  U18

  7-bój J MŁ wykres

  3721   2019-05-26   Bielsko-Biała  U18

  Oszczep (500) wykres

  21.09   2019-05-26   Bielsko-Biała  U18
  20.85   2020-06-21   Rybnik  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2501   2018-09-29   Ruda Śląska  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21128106117249 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl