Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Agata
nazwisko : LESNER
data ur. : 1998-11-23 (U23) 21 223
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.95 (+2.0)   2014-06-07   Słupsk  U18

  200 m wykres

  26.74 (+1.4)   2014-05-31   Gdańsk  U18
  27.26 (-0.1)   2015-08-05   Łódź  U18
  27.96 (+1.2)   2016-06-04   Warszawa  U20

  800 m wykres

  2:56.28   2014-05-18   Bydgoszcz  U18
  2:46.86   2015-08-06   Łódź  U18

  80 pł wykres

  13.71 (-0.5)   2016-08-30   Starogard Gdański  U20

  100 m pł MŁ wykres

  17.06 (-0.2)   2013-06-22   Sopot  U16
  17.65 (-1.2)   2014-05-28   Słupsk  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  16.12 (+1.7)   2014-05-31   Gdańsk  U18
  15.34 (-0.8)   2015-09-19   Zielona Góra  U18

  100 m pł wykres

  17.88 (+0.8)   2016-06-04   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.36   2014-07-13   Wrocław  U18
  1.44   2015-06-06   Białystok  U18
  1.51   2016-06-04   Warszawa  U20

  W dal wykres

  4.90 (+1.2)   2013-06-22   Sopot  U16
  5.18 (0.0)   2014-05-31   Gdańsk  U18
  5.20 (+0.4)   2015-09-27   Łódź  U18
  5.25 (+0.6)   2016-06-18   Gdańsk  U20

  Kula (3) wykres

   8.91   2013-06-22   Sopot  U16
  10.99   2014-07-05   Gdańsk  U18
  10.71   2015-05-16   Bydgoszcz  U18

  Kula (4) wykres

   9.32   2016-04-23   Postomino  U20

  Oszczep (600) wykres

  30.54   2015-05-26   Puck  U18
  36.45   2016-05-11   Gdańsk  U20

  7-bój wykres

  3295   2016-06-05   Warszawa  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3640   2014-06-18   Białystok  U18
  4108   2015-08-06   Łódź  U18

  4-bój K MŁ wykres

  1140   2013-08-24   Chojnice  U16

  Oszczep (500) wykres

  16.77   2013-09-21   Gdańsk  U16
  34.02   2014-04-26   Władysławowo-Cetniewo  U18
  36.86   2015-05-30   Słupsk  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21490287780762 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl