Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Karolina WYSOTA
imię : Karolina
nazwisko : WYSOTA
data ur. : 2000-10-02 (U23) 19 310
płeć : Kobieta
klub : SL GKS Olsza Olszyna

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.49 (0.0)   2013-09-15   Zgorzelec  U14
   8.49 (0.0)   2014-04-26   Zgorzelec  U16
   8.83 (-0.6)   2015-04-25   Zgorzelec  U16
   8.45 (+0.2)   2016-04-30   Zgorzelec  U18
   8.41 (+1.2)   2017-04-29   Zgorzelec  U18

  100 m wykres

  13.49 (+0.2)   2013-09-01   Wrocław  U14
  13.11 (+0.2)   2014-06-15   Wrocław  U16
  13.30 (+0.7)   2015-09-11   Wrocław  U16
  13.19 (+0.1)   2016-05-07   Szprotawa  U18
  12.72 (+0.5)   2017-08-19   Chojnice  U18

  150 m wykres

  20.30   2014-04-26   Zgorzelec  U16
  20.57   2015-04-25   Zgorzelec  U16
  19.57   2016-04-30   Zgorzelec  U18
  22.72   2017-04-29   Zgorzelec  U18

  200 m wykres

  28.78 (+0.5)   2013-09-01   Wrocław  U14
  27.24 (+0.3)   2014-05-04   Wrocław  U16
  29.13 (-0.9)   2015-09-05   Zgorzelec  U16
  27.49 (+0.4)   2016-05-07   Szprotawa  U18
  26.14 (+0.7)   2017-06-18   Wrocław  U18

  300 m wykres

  48.75   2014-05-10   Szprotawa  U16
  50.55   2015-04-25   Zgorzelec  U16
  46.56   2016-04-30   Zgorzelec  U18

  800 m wykres

  2:55.95   2017-05-14   Wrocław  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  19.18 (-0.4)   2017-05-13   Wrocław  U18

  400 m pł K wykres

  82.48   2016-06-19   Jelenia Góra  U18

  Wzwyż wykres

  1.22   2017-05-13   Wrocław  U18

  W dal wykres

  3.23 (0.0)   2014-08-31   Wrocław  U16
  4.21 (0.0)   2015-09-11   Wrocław  U16
  4.31 (-0.2)   2016-06-19   Jelenia Góra  U18
  4.03 (+1.8)   2017-05-14   Wrocław  U18

  Kula (3) wykres

   7.68   2017-05-13   Wrocław  U18

  7-bój J MŁ wykres

  2785   2017-05-14   Wrocław  U18

  Oszczep (500) wykres

  19.41   2017-05-14   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20966005325317 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl