Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Szymon GUŻKOWSKI
imię : Szymon
nazwisko : GUŻKOWSKI
data ur. : 2001-04-18 (U20) 19 87
płeć : Mężczyzna
klub : KKB MOSiR Krosno

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  54.29   2018-09-16   Krosno  U18

  600 m wykres

  1:47.70   2013-09-28   Krosno  U14
  1:41.74   2014-05-01   Stalowa Wola  U14
  1:41.07   2015-05-17   Rzeszów  U16

  800 m wykres

  2:34.49   2013-09-15   Mielec  U14
  2:10.59   2016-05-22   Rzeszów  U16
  2:03.29   2017-09-02   Stalowa Wola  U18
  1:58.49   2018-09-02   Przemyśl  U18
  2:03.55   2019-09-14   Krosno  U20

  1000 m wykres

  3:08.33   2013-06-15   Stalowa Wola  U14
  3:05.80   2014-05-31   Stalowa Wola  U14
  2:57.70   2015-08-29   Krosno  U16
  2:48.25   2016-06-25   Kraków  U16
  2:41.71   2017-05-13   Stalowa Wola  U18
  2:32.30   2019-05-11   Stalowa Wola  U20

  1500 m wykres

  4:51.59   2015-06-20   Rzeszów  U16
  4:16.38   2017-06-11   Kraków  U18
  4:04.10   2018-05-26   Stalowa Wola  U18
  4:02.19   2019-06-09   Stalowa Wola  U20

  2000 m wykres

  6:29.83   2015-09-13   Rzeszów  U16
  6:07.20   2016-05-15   Rzeszów  U16

  3000 m wykres

   9:14.93   2017-08-04   Warszawa  U18
   9:05.52   2018-05-12   Stalowa Wola  U18
   8:51.38   2019-07-03   Racibórz  U20

  Przełaj wykres

  :17:00   2017-03-11   Jelenia Góra  U18
  :16:31   2018-03-17   Żagań  U18
  :09:59   2019-03-23   Olszyna  U20

  bieg anglosaski wykres

  28:45   2019-04-13   Ustrzyki Dolne  U20

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :14:36   2019-09-29   Krynki  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.31366491317749 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl