Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Michał KAMIŃSKI
imię : Michał
nazwisko : KAMIŃSKI
data ur. : 1999-08-30 (U23) 20 344
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Sprint 2020 Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.89 (-2.5)   2013-09-21   Radom  U16
  12.52 (-1.7)   2014-05-24   Kozienice  U16
  11.57 (+1.7)   2015-05-31   Łódź  U18
  11.60 (+0.3)   2016-08-04   Wrocław  U18
  11.68 (+1.6)   2017-07-29   Warszawa  U20
  11.31 (+0.4)   2018-07-14   Warszawa  U20
  11.31 (+2.0)   2019-05-18   Warszawa  U23

  200 m wykres

  26.78 (-0.2)   2013-06-16   Warszawa  U16
  23.77 (+0.3)   2015-05-31   Łódź  U18
  23.91 (-1.8)   2016-07-27   Poznań  U18
  23.41 (-1.0)   2017-09-24   Warszawa  U20
  22.90 (+1.3)   2018-07-20   Warszawa  U20
  22.82 (+0.3)   2019-05-18   Warszawa  U23

  300 m wykres

  41.11   2013-09-21   Radom  U16
  39.44   2014-09-20   Radom  U16

  400 m wykres

  52.81   2019-08-17   Warszawa  U23

  110 m pł M (99.1) wykres

  15.52 (+0.9)   2017-08-26   Radom  U20
  15.28 (-0.2)   2018-07-20   Warszawa  U20

  110 m pł MŁ wykres

  16.53 (+0.3)   2014-09-20   Radom  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.37 (+1.4)   2015-06-13   Łódź  U18
  14.97 (-0.4)   2016-08-06   Wrocław  U18

  300 m pł wykres

  45.44   2013-09-28   Radom  U16
  41.68   2014-09-27   Zielona Góra  U16

  400 m pł wykres

  58.85   2019-08-10   Warszawa  U23

  W dal wykres

  5.09 (-0.5)   2013-09-14   Pasłęk  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.15123200416565 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl