Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Małgorzata PRUSIŃSKA
imię : Małgorzata
nazwisko : PRUSIŃSKA
data ur. : 2000-07-25 (U20) 19 55
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  16.42 (-2.2)   2013-08-22   Olsztyn  U14
  14.40 (-1.7)   2014-05-03   Lidzbark Warmiński  U16
  13.34 (+1.0)   2015-05-10   Toruń  U16
  12.78 (+1.4)   2016-09-18   Lubawa  U18
  12.66 (+1.4)   2017-05-13   Bydgoszcz  U18
  13.03 (+1.2)   2018-05-19   Łódź  U20
  12.50 (+0.6)   2019-07-03   Racibórz  U20

  150 m wykres

  20.58   2015-04-18   Łomża  U16
  20.21   2016-05-08   Lidzbark Warmiński  U18
  19.38   2017-05-07   Lidzbark Warmiński  U18
  19.89   2018-05-01   Częstochowa  U20
  19.57   2019-05-01   Działdowo  U20

  200 m wykres

  28.76 (+0.9)   2014-06-15   Lidzbark Warmiński  U16
  27.44 (+1.6)   2015-06-20   Gdańsk  U16
  25.91 (-0.1)   2016-09-18   Lubawa  U18
  25.82 (-0.4)   2017-05-27   Lidzbark Warmiński  U18
  26.13 (+0.8)   2018-06-03   Warszawa  U20
  25.32 (-0.1)   2019-06-05   Łomża  U20

  300 m wykres

  54.43   2013-08-22   Olsztyn  U14
  45.49   2014-09-18   Olsztyn  U16
  45.37   2015-09-13   Pasłęk  U16
  42.14   2018-05-26   Lubawa  U20
  41.85   2019-09-07   Olecko  U20

  400 m wykres

  59.75   2016-05-28   Lidzbark Warmiński  U18
  58.22   2017-06-07   Łomża  U18
  60.59   2018-06-23   Włocławek  U20
  61.39   2019-05-25   Warszawa  U20

  500 m wykres

  1:31.53   2014-04-24   Olsztyn  U16

  600 m wykres

  1:48.70   2014-09-25   Olsztyn  U16

  300 m pł wykres

  53.23   2014-06-15   Lidzbark Warmiński  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20868682861328 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl