Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Weronika LESZEK
imię : Weronika
nazwisko : LESZEK
data ur. : 2003-04-25 (U18) 17 72
płeć : Kobieta
klub : UKS Olimpia Zabrze

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.85 (0.0)   2014-06-18   Sosnowiec  U12

  100 m wykres

  14.17 (+1.0)   2014-06-21   Bielsko-Biała  U12
  13.73 (+1.1)   2015-06-17   Częstochowa  U14
  13.48 (-0.7)   2016-09-11   Bielsko-Biała  U14
  12.96 (-0.3)   2017-08-27   Chorzów  U16
  12.18 (+1.4)   2018-09-22   Bełchatów  U16
  12.26 (+0.6)   2019-05-25   Bielsko-Biała  U18

  150 m wykres

  19.81   2018-04-28   Chorzów  U16

  200 m wykres

  29.45 (0.0)   2015-08-27   Sosnowiec  U14
  27.47 (-0.1)   2016-09-11   Bielsko-Biała  U14
  26.82 (+1.0)   2017-06-24   Częstochowa  U16
  26.14 (-0.6)   2018-09-01   Ruda Śląska  U16
  25.07 (+0.5)   2019-07-12   Poznań  U18

  300 m wykres

  59.38   2013-09-07   Chorzów  U12
  58.29   2014-05-10   Sosnowiec  U12
  45.83   2015-08-29   Chorzów  U14
  46.26   2016-05-25   Częstochowa  U14
  45.12   2017-04-30   Chorzów  U16
  41.28   2018-09-23   Bełchatów  U16
  42.20   2019-05-01   Częstochowa  U18

  600 m wykres

  2:00.15   2016-10-02   Sosnowiec  U14

  80 pł wykres

  13.47 (+0.3)   2016-10-01   Sosnowiec  U14

  Wzwyż wykres

  1.32   2016-10-01   Sosnowiec  U14

  W dal wykres

  4.15 (+0.2)   2015-06-13   Bielsko-Biała  U14
  4.39 (+0.6)   2016-10-02   Sosnowiec  U14
  4.16 (-1.3)   2017-05-13   Rybnik  U16

  Kula (3) wykres

   7.81   2016-10-01   Sosnowiec  U14

  5-bój K MŁ wykres

  2216   2016-10-02   Sosnowiec  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.16873788833618 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl