Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Sandra SIKORSKA
imię : Sandra
nazwisko : SIKORSKA
data ur. : 2000-05-31 (U23) 20 323
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.42 (-1.1)   2013-10-04   Słubice  U14
  13.75 (+0.6)   2014-05-03   Słubice  U16

  200 m wykres

  27.17 (-0.2)   2016-05-07   Wrocław  U18
  26.95 (+0.9)   2017-05-13   Wrocław  U18
  26.97 (+1.4)   2018-05-12   Wrocław  U20

  300 m wykres

  51.05   2013-10-04   Słubice  U14
  45.29   2017-05-03   Słubice  U18

  400 m wykres

  65.44   2016-10-07   Słubice  U18

  600 m wykres

  1:59.15   2014-10-04   Zielona Góra  U16

  800 m wykres

  2:40.52   2016-05-08   Wrocław  U18
  2:56.80   2017-05-14   Wrocław  U18
  3:04.59   2018-05-13   Wrocław  U20

  100 m pł MŁ wykres

  15.95 (+0.5)   2014-09-20   Słubice  U16
  16.49 (+0.1)   2015-09-05   Poznań  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.69 (+0.7)   2016-08-06   Wrocław  U18
  14.47 (+2.0)   2017-08-06   Warszawa  U18

  100 m pł wykres

  15.96 (-1.0)   2017-08-31   Gdańsk  U18
  14.68 (+1.3)   2018-06-14   Słubice  U20
  14.84 (+1.4)   2019-05-03   Słubice  U20

  Wzwyż wykres

  1.41   2016-05-07   Wrocław  U18
  1.43   2017-05-13   Wrocław  U18
  1.40   2018-05-12   Wrocław  U20

  W dal wykres

  5.26 (0.0)   2014-09-27   Zielona Góra  U16
  5.16 (+1.1)   2015-09-26   Radom  U16
  5.50 (+1.3)   2016-08-30   Biała Podlaska  U18
  5.69 (+0.9)   2017-08-05   Warszawa  U18
  5.78 (-0.9)   2018-06-23   Włocławek  U20
  6.10 (+0.6)   2019-08-15   Warszawa  U20
  6.17 (+1.0)   2020-08-22   Warszawa  U23

  Trójskok wykres

  12.17 (-0.3)   2020-09-26   Lublin  U23

  Kula (3) wykres

   7.51   2014-10-04   Zielona Góra  U16
   8.09   2016-04-29   Zielona Góra  U18
   9.19   2017-05-13   Wrocław  U18

  Kula (4) wykres

   8.47   2018-05-12   Wrocław  U20

  Oszczep (600) wykres

  19.99   2018-05-13   Wrocław  U20

  7-bój wykres

  3783   2018-05-13   Wrocław  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3973   2016-05-08   Wrocław  U18
  4006   2017-05-14   Wrocław  U18

  W dal strefa wykres

  4.85   2013-06-22   Łódź  U14

  4-bój K MŁ wykres

  1974   2014-10-04   Zielona Góra  U16

  Oszczep (500) wykres

  23.49   2016-05-08   Wrocław  U18
  24.05   2017-05-14   Wrocław  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.067919015884399 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl