Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Natalia KACZMAREK
imię : Natalia
nazwisko : KACZMAREK
data ur. : 1998-01-17 (U23) 21 212
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.84 (-1.9)   2013-10-04   Słubice  U16
  13.14 (+0.7)   2014-05-03   Słubice  U18
  12.33 (+1.7)   2015-09-09   Zielona Góra  U18
  12.18 (+2.0)   2016-05-14   Szczecin  U20

  200 m wykres

  25.85 (+0.4)   2014-09-20   Słubice  U18
  24.90 (+1.1)   2015-05-16   Szczecin  U18
  24.46 (+1.8)   2016-05-14   Szczecin  U20
  24.47 (+0.2)   2017-05-27   Jelenia Góra  U20
  23.95 (+0.4)   2018-06-13   Wrocław  U23
  23.93 (+1.5)   2019-06-30   Lublin  U23

  300 m wykres

  45.33   2013-10-04   Słubice  U16
  41.05   2014-09-07   Zielona Góra  U18
  39.57   2015-05-02   Słubice  U18
  38.76   2016-05-03   Słubice  U20
  38.02   2017-05-14   Wrocław  U20
  37.37   2019-06-20   Ostrava (CZE)  U23

  400 m wykres

  56.56   2014-07-14   Wrocław  U18
  54.25   2015-07-16   Cali (COL)  U18
  53.90   2016-06-11   Gdańsk  U20
  53.28   2017-06-02   Bydgoszcz  U20
  52.54   2018-07-21   Lublin  U23
  52.34   2019-07-13   Gävle (SWE)  U23

  100 m pł J MŁ wykres

  14.66 (+0.2)   2014-09-20   Słubice  U18
  14.25 (+0.8)   2015-05-16   Szczecin  U18

  100 m pł wykres

  14.32 (-0.1)   2016-05-08   Poznań  U20

  400 m pł K wykres

  63.59   2014-05-27   Zielona Góra  U18
  61.45   2016-05-31   Zielona Góra  U20
  59.28   2018-09-01   Inowrocław  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.099756956100464 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl