Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Jakub KALISZEWSKI
imię : Jakub
nazwisko : KALISZEWSKI
data ur. : 2000-01-31 (U20) 19 200
płeć : Mężczyzna
klub : KS Podlasie Białystok

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.13 (0.0)   2014-05-30   Białystok  U16
  12.07 (0.0)   2015-05-30   Białystok  U16
  11.54 (0.0)   2018-09-27   Białystok  U20
  11.57 (+1.6)   2019-05-11   Białystok  U20

  200 m wykres

  24.57 (+1.3)   2014-06-18   Białystok  U16
  23.93 (+0.2)   2015-06-20   Białystok  U16
  23.94 (+0.3)   2016-05-03   Białystok  U18
  23.71 (-0.3)   2018-05-03   Białystok  U20

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.59 (-0.5)   2016-09-24   Łomża  U18
  17.32 (+0.9)   2017-09-29   Białystok  U18
  15.19 (+1.6)   2019-06-05   Łomża  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.94 (-2.8)   2015-09-12   Białystok  U16
  15.47 (-0.2)   2016-06-04   Białystok  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  15.96 (-1.9)   2016-06-17   Suwałki  U18
  14.72 (+0.1)   2017-08-26   Spała  U18

  200 m pł wykres

  27.28 (-1.2)   2016-06-04   Białystok  U18

  300 m pł wykres

  41.94   2014-09-27   Zielona Góra  U16
  40.65   2015-09-26   Radom  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  61.20   2015-06-07   Białystok  U16
  58.52   2016-06-11   Łomża  U18

  400 m pł wykres

  58.67   2018-05-27   Białystok  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.020678043365479 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl