Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra KURPIEWSKA
imię : Aleksandra
nazwisko : KURPIEWSKA
data ur. : 2002-05-13 (U20) 18 291
płeć : Kobieta
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.90   2014-01-05   Warszawa  U14
   9.33   2015-02-07   Warszawa  U14
   8.57   2016-01-24   Warszawa  U16
   8.51   2017-01-22   Toruń  U16
   8.68   2018-02-03   Warszawa  U18
   8.64   2019-01-19   Toruń  U18
   8.46   2021-01-23   Łódź  U20

  200 m wykres

  28.44   2016-01-16   Toruń  U16
  28.62   2018-01-28   Spała  U18
  28.22   2019-01-13   Toruń  U18
  28.56   2021-01-23   Łódź  U20

  300 m wykres

  45.99   2016-01-08   Toruń  U16
  46.63   2017-01-07   Łódź  U16
  45.66   2021-01-31   Warszawa  U20

  400 m wykres

  63.75   2021-02-06   Spała  U20

  800 m wykres

  2:40.95   2019-02-08   Toruń  U18
  2:38.56   2020-02-14   Toruń  U20

  Wzwyż wykres

  1.35   2019-01-12   Warszawa  U18
  1.37   2020-02-14   Toruń  U20

  W dal wykres

  4.65   2016-01-09   Warszawa  U16
  4.61   2017-01-28   Spała  U16
  4.68   2019-02-02   Łódź  U18
  4.75   2020-02-02   Warszawa  U20
  4.69   2021-02-07   Warszawa  U20

  Kula (3) wykres

  10.01   2019-02-08   Toruń  U18

  Kula (4) wykres

   9.67   2020-02-08   Aleksandrów Łódzki  U20

  5-bój wykres

  2793   2020-02-14   Toruń  U20

  60 m pł K Mł wykres

  10.11   2016-01-08   Toruń  U16

  60 m pł K J Mł wykres

   9.56   2018-02-11   Toruń  U18
   9.35   2019-01-19   Toruń  U18

  60 m pł K wykres

   9.48   2020-01-11   Łódź  U20

  5-bój J MŁ wykres

  2726   2019-02-08   Toruń  U18

  60 m pł K Mł (76.2/8.0) wykres

   9.76   2017-01-07   Łódź  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.03043007850647 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl