Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Kacper JAWORSKI
imię : Kacper
nazwisko : JAWORSKI
data ur. : 2003-06-04 (U18) 16 15
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Stal Mielec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  43.95   2016-05-15   Rzeszów  U14
  41.24   2017-09-16   Stalowa Wola  U16
  39.21   2018-09-02   Przemyśl  U16
  39.87   2019-05-05   Przemyśl  U18

  400 m wykres

  56.82   2017-05-21   Rzeszów  U16
  54.57   2018-06-02   Stalowa Wola  U16
  54.03   2019-05-25   Przemyśl  U18

  600 m wykres

  1:41.15   2016-05-28   Stalowa Wola  U14
  1:30.45   2017-05-06   Krosno  U16
  1:26.75   2018-05-12   Stalowa Wola  U16
  1:29.43   2019-05-05   Przemyśl  U18

  800 m wykres

  2:09.45   2017-06-03   Stalowa Wola  U16
  2:01.90   2018-06-10   Kraków  U16
  1:57.62   2019-06-01   Kraków  U18

  1000 m wykres

  4:15.11   2014-06-06   Mielec  U12
  3:08.31   2016-09-28   Rzeszów  U14
  2:45.15   2017-05-13   Stalowa Wola  U16
  2:38.06   2018-09-13   Warszawa  U16
  2:36.52   2019-05-11   Stalowa Wola  U18

  1500 m wykres

  4:15.90   2019-06-09   Stalowa Wola  U18

  Przełaj wykres

  :10:33   2019-03-23   Olszyna  U18

  Wzwyż wykres

  1.35   2016-05-28   Stalowa Wola  U14

  W dal wykres

  4.06 (0.0)   2015-06-13   Stalowa Wola  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.040591955184937 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl