Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Lidia KOŁODZIEJCZYK
imię : Lidia
nazwisko : KOŁODZIEJCZYK
data ur. : 2000-06-23 (U20) 19 27
płeć : Kobieta
klub : ULKS MOSiR Sieradz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.54 (0.0)   2014-09-06   Aleksandrów Łódzki  U16
  12.95 (+1.2)   2015-06-06   Łódź  U16
  12.59 (+1.2)   2016-06-04   Zamość  U18
  12.49 (+0.3)   2017-06-03   Piła  U18
  12.92 (+1.5)   2018-09-29   Łódź  U20
  12.10 (+0.3)   2019-06-01   Zamość  U20

  200 m wykres

  28.68 (-1.1)   2014-05-18   Łódź  U16
  27.13 (+0.8)   2015-06-20   Opole  U16
  26.50 (+0.2)   2016-06-17   Wrocław  U18
  25.87 (+0.1)   2017-06-11   Kutno  U18
  25.50 (+1.4)   2018-06-15   Kutno  U20
  25.38 (+0.9)   2019-06-02   Zamość  U20

  300 m wykres

  47.66   2014-05-04   Łódź  U16
  44.41   2015-05-03   Łódź  U16
  41.74   2017-06-28   Aleksandrów Łódzki  U18
  40.77   2018-05-06   Sieradz  U20

  400 m wykres

  67.31   2015-05-16   Aleksandrów Łódzki  U16
  61.20   2016-05-08   Łódź (AZS)  U18
  59.09   2017-05-28   Łódź  U18
  58.44   2018-06-09   Słubice  U20

  400 m pł K wykres

  70.77   2016-09-17   Łódź  U18
  67.28   2017-06-04   Piła  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.18044996261597 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl