Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Maciej GRACZYK
imię : Maciej
nazwisko : GRACZYK
data ur. : 2001-06-11 (U20) 19 170
płeć : Mężczyzna
klub : UKS 55 Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.59 (+0.6)   2014-06-07   Łódź  U14
  13.69 (+1.4)   2015-06-13   Łódź  U16
  12.67 (-0.7)   2017-05-06   Aleksandrów Łódzki  U18
  12.08 (+0.8)   2018-09-29   Łódź  U18

  400 m wykres

  60.31   2018-09-29   Łódź  U18

  1500 m wykres

  6:48.54   2018-09-30   Łódź  U18

  110 m pł MŁ wykres

  19.99 (-1.7)   2015-09-12   Łódź  U16
  17.31 (-0.8)   2016-09-17   Łódź  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  16.30 (+1.2)   2018-05-06   Aleksandrów Łódzki  U18

  Wzwyż wykres

  1.55   2018-09-15   Łódź  U18

  Tyczka wykres

  2.00   2014-09-21   Łódź  U14
  3.00   2015-09-20   Łódź  U16
  3.65   2016-09-24   Słubice  U16
  3.80   2017-08-06   Warszawa  U18
  4.31   2018-06-17   Bydgoszcz / Myślęcinek  U18
  4.40   2019-06-22   Łódź  U20
  4.65   2020-09-20   Karpacz  U20

  W dal wykres

  4.59 (0.0)   2014-09-07   Aleksandrów Łódzki  U14
  4.69 (+0.1)   2015-06-21   Aleksandrów Łódzki  U16
  6.02 (+0.7)   2018-05-26   Łódź  U18
  6.10 (+1.8)   2019-06-08   Bełchatów  U20

  Trójskok wykres

  12.77 (+1.0)   2018-06-23   Wrocław  U18

  Kula (5) wykres

  10.85   2018-09-29   Łódź  U18

  Dysk (1.5) wykres

  25.18   2018-09-30   Łódź  U18

  Oszczep (600) wykres

  27.97   2015-09-05   Aleksandrów Łódzki  U16
  33.02   2016-09-10   Łódź  U16

  Oszczep (700) wykres

  32.41   2018-09-30   Łódź  U18

  10-bój J MŁ wykres

  4669   2018-09-30   Łódź  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.021268844604492 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl