Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Kamil ZIELIŃSKI
imię : Kamil
nazwisko : ZIELIŃSKI
data ur. : 1989-01-17 (Sen) 30 214
płeć : Mężczyzna
klub : KB Sporting Międzyzdroje

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:29.73   2004-06-20   Mielec  U16

  800 m wykres

  1:55.36   2006-09-16   Kraków  U18
  1:51.74   2007-05-27   Rzeszów  U20
  1:51.61   2008-06-22   Rzeszów  U20
  1:51.94   2009-06-14   Wrocław  U23

  1000 m wykres

  2:45.37   2003-05-17   Mielec  U16
  2:39.06   2004-08-20   Olsztyn  U16
  2:34.26   2005-06-12   Mielec  U18
  2:29.74   2006-09-24   Rzeszów  U18

  1500 m wykres

  4:10.72   2004-06-19   Kraków  U16
  4:00.94   2005-06-18   Kraków  U18
  3:57.99   2006-06-11   Kraków  U18
  3:43.09   2007-06-22   Wrocław  U20
  3:43.41   2008-06-15   Warszawa  U20
  3:42.99   2009-06-27   Sopot  U23

  2000 m wykres

  6:00.81   2003-09-27   Słubice  U16
  5:44.04   2004-09-25   Świecie  U16
  5:32.49   2006-07-15   Biała Podlaska  U18
  5:18.16   2009-08-17   Międzyzdroje  U23

  3000 m wykres

   8:34.36   2005-06-05   Kraków  U18
   8:19.90   2006-06-18   Warszawa  U18
   8:11.92   2007-06-17   Warszawa  U20
   8:28.61   2008-08-01   Toruń  U20

  5000 m wykres

  14:36.06   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23

  Przełaj wykres

   :09:01   2008-03-16   Kwidzyn  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.39498591423035 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl