Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Grzegorz KOSTYCZ
imię : Grzegorz
nazwisko : KOSTYCZ
data ur. : 1996-11-13 (Sen) 23 273
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.56 (-0.7)   2014-09-20   Krosno  U20
  12.49 (-0.2)   2015-05-09   Kraków  U20

  200 m wykres

  25.55 (+1.0)   2014-06-08   Rzeszów  U20
  24.50 (+1.0)   2015-05-09   Kraków  U20

  300 m wykres

  39.12   2014-09-20   Krosno  U20
  38.77   2015-04-26   Krosno  U20

  400 m wykres

  53.09   2015-06-28   Biała Podlaska  U20

  600 m wykres

  1:25.53   2016-04-23   Kielce  U23

  800 m wykres

  1:58.57   2016-06-25   Kraków  U23
  1:56.61   2017-06-17   Bielsko-Biała  U23
  1:53.40   2018-07-14   Warszawa  U23
  1:55.12   2019-06-01   Kraków  Sen
  1:55.72   2020-08-08   Stalowa Wola  Sen

  1000 m wykres

  2:44.04   2016-05-01   Sosnowiec  U23
  2:37.88   2017-05-06   Kraków  U23
  2:33.52   2018-05-06   Kraków  U23
  2:31.41   2020-07-25   Stalowa Wola  Sen

  1500 m wykres

  4:02.44   2017-05-27   Rzeszów  U23
  3:57.16   2018-06-13   Wrocław  U23
  3:52.74   2019-06-22   Kraków  Sen
  3:56.74   2020-07-05   Kraków  Sen

  400 m pł wykres

  61.71   2015-06-13   Stalowa Wola  U20

  Przełaj wykres

  :27:41   2017-11-25   Kwidzyn  U23
  :12:31   2018-03-17   Żagań  U23

  Oszczep (800) wykres

  36.53   2015-06-13   Stalowa Wola  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.14551115036011 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl