Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Aleksandra MAZUREK
imię : Aleksandra
nazwisko : MAZUREK
data ur. : 2001-01-04 (U20) 19 291
płeć : Kobieta
klub : UKS 10 Zagórze

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.95 (-0.6)   2014-08-28   Sosnowiec  U14
  14.44 (+1.2)   2015-07-11   Sosnowiec  U16
  14.10 (+1.1)   2016-05-21   Sosnowiec  U16

  200 m wykres

  30.29 (0.0)   2017-05-14   Sosnowiec  U18

  600 m wykres

  2:05.65   2014-10-05   Sosnowiec  U14
  1:59.87   2015-06-07   Sosnowiec  U16

  800 m wykres

  3:18.47   2017-05-15   Sosnowiec  U18

  100 m pł MŁ wykres

  18.94 (0.0)   2014-10-05   Sosnowiec  U14
  18.62 (-1.5)   2015-10-03   Sosnowiec  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  17.99 (-1.9)   2017-05-14   Sosnowiec  U18

  Dysk (0.75) wykres

  31.91   2015-09-19   Bielsko-Biała  U16
  37.37   2016-09-24   Słubice  U16
  37.53   2017-09-16   Chorzów  U18

  Wzwyż wykres

  1.20   2014-06-18   Sosnowiec  U14
  1.30   2015-06-06   Sosnowiec  U16
  1.30   2016-08-31   Sosnowiec  U16
  1.39   2017-05-14   Sosnowiec  U18

  W dal wykres

  4.36 (+0.2)   2014-10-05   Sosnowiec  U14
  4.13 (+0.9)   2015-10-04   Sosnowiec  U16
  4.17 (0.0)   2017-05-15   Sosnowiec  U18

  Kula (3) wykres

  10.28   2014-10-04   Sosnowiec  U14
  10.61   2015-06-14   Chorzów  U16
  12.00   2016-06-11   Sosnowiec  U16
  12.46   2017-05-14   Sosnowiec  U18
  11.91   2018-06-03   Chorzów  U18

  Kula (4) wykres

   9.08   2015-09-20   Pszczyna  U16
  10.44   2017-09-10   Gliwice  U18
   9.83   2018-10-06   Rybnik  U18
  10.75   2019-10-05   Rybnik  U20
  10.73   2020-08-22   Chorzów  U20

  Dysk (1) wykres

  28.02   2016-10-01   Sosnowiec  U16
  33.82   2017-07-28   Częstochowa  U18
  34.61   2018-05-26   Częstochowa  U18
  36.84   2019-07-05   Racibórz  U20
  37.40   2020-08-22   Chorzów  U20

  Oszczep (600) wykres

  36.37   2019-07-03   Racibórz  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3320   2017-05-15   Sosnowiec  U18

  Ppal (150) wykres

  50.0   2014-06-21   Bielsko-Biała  U14

  W dal strefa wykres

  4.42   2014-06-21   Bielsko-Biała  U14

  4-bój K MŁ wykres

  1582   2014-10-05   Sosnowiec  U14

  Oszczep (500) wykres

  29.37   2014-10-04   Sosnowiec  U14
  31.84   2015-07-11   Sosnowiec  U16
  35.72   2016-06-11   Sosnowiec  U16
  37.27   2017-05-15   Sosnowiec  U18
  37.77   2018-06-16   Bielsko-Biała  U18

  5-bój K MŁ wykres

  1991   2015-10-03   Sosnowiec  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.037751197814941 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl