Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcin
nazwisko : SZEWCZYK
data ur. : 1983-09-01 (Masters) 37 27
płeć : Mężczyzna
klub : MUKS Park Zduńska Wola

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (7.26) wykres

  10.36   2009-08-23   Kielce  Sen

  Dysk (1.5) wykres

  40.61   2000-09-23   Łódź  U18

  Dysk (2) wykres

  36.33   2001-06-08   Łódź  U20
  31.27   2009-05-14   Łódź  Sen
  35.32   2010-05-13   Łódź  Sen

  Młot (5) wykres

  46.59   1998-09-27   Kielce  U16
  53.10   1999-06-29   Zielona Góra  U18

  Młot (6) wykres

  45.27   1998-09-19   Łódź  U16
  55.60   2000-05-28   Łódź  U18
  63.14   2003-06-07   Łódź  U23

  Młot (7.26) wykres

  37.67   1999-06-12   Łódź  U18
  48.66   2000-06-04   Łódź  U18
  58.41   2001-06-08   Łódź  U20
  60.34   2002-05-18   Łódź  U20
  63.29   2003-09-13   Biała Podlaska  U23
  62.38   2004-05-23   Łódź  U23
  61.68   2005-05-22   Łódź  U23
  62.97   2006-06-02   Zduńska Wola  Sen
  58.75   2007-05-16   Łódź  Sen
  60.13   2008-05-24   Poznań  Sen
  57.75   2009-06-20   Łódź  Sen
  59.04   2010-05-16   Łódź  Sen
  56.86   2011-05-28   Łódź  Sen

  Oszczep (800) wykres

  37.84   2010-05-13   Łódź  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.26176786422729 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl