Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Maciej PIETRAS
imię : Maciej
nazwisko : PIETRAS
data ur. : 2001-06-07 (U20) 19 146
płeć : Mężczyzna
klub : LUKS Hańcza Suwałki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.91 (-2.6)   2015-09-26   Radom  U16
  12.54 (+1.1)   2016-06-27   Łomża  U16
  11.61 (+0.5)   2017-05-13   Warszawa  U18
  11.67 (+0.6)   2018-07-27   Chorzów  U18

  200 m wykres

  27.65 (+0.4)   2014-09-21   Białystok  U14
  25.47 (+1.0)   2016-06-27   Łomża  U16
  23.74 (+0.8)   2017-06-24   Biała Podlaska  U18

  400 m wykres

  58.66   2016-06-11   Łomża  U16
  52.71   2017-08-04   Warszawa  U18
  53.51   2018-07-27   Chorzów  U18

  1000 m wykres

  3:14.54   2015-09-06   Białystok  U16
  3:07.25   2016-09-25   Słubice  U16

  1500 m wykres

  4:49.36   2017-08-05   Warszawa  U18
  5:10.14   2018-07-28   Chorzów  U18

  110 m pł MŁ wykres

  19.42 (+0.1)   2014-09-21   Białystok  U14
  16.69 (+0.8)   2015-06-07   Białystok  U16
  16.59 (-1.8)   2016-06-17   Suwałki  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  17.51 (+1.5)   2015-05-17   Łomża  U16
  15.22 (0.0)   2017-06-10   Łomża  U18
  15.64 (-0.3)   2018-05-13   Warszawa  U18

  Wzwyż wykres

  1.55   2015-07-26   Puławy  U16
  1.79   2016-06-17   Suwałki  U16
  1.88   2017-05-13   Warszawa  U18
  1.88   2018-05-12   Warszawa  U18

  Tyczka wykres

  3.20   2017-08-05   Warszawa  U18
  3.40   2018-07-28   Chorzów  U18

  W dal wykres

  5.41 (+0.8)   2015-07-26   Puławy  U16
  5.97 (+0.8)   2016-09-24   Słubice  U16
  6.60 (+1.7)   2017-06-10   Łomża  U18
  6.88 (+0.6)   2018-05-12   Warszawa  U18

  Kula (5) wykres

  11.58   2015-09-26   Radom  U16
  13.52   2016-06-04   Białystok  U16
  14.72   2017-05-13   Warszawa  U18
  14.30   2018-05-12   Warszawa  U18

  Dysk (1.5) wykres

  41.08   2017-08-05   Warszawa  U18
  41.54   2018-07-28   Chorzów  U18

  Oszczep (600) wykres

  36.75   2014-08-28   Białystok  U14
  50.98   2015-09-06   Białystok  U16
  54.70   2016-09-10   Zamość  U16
  54.97   2017-06-03   Białystok  U18

  Oszczep (700) wykres

  51.81   2016-06-25   Warszawa  U16
  56.43   2017-05-14   Warszawa  U18
  53.91   2018-07-28   Chorzów  U18

  10-bój J MŁ wykres

  6651   2017-08-05   Warszawa  U18
  6444   2018-07-28   Chorzów  U18

  6-bój M MŁ wykres

  3032   2015-09-27   Radom  U16

  5-bój M MŁ wykres

  3217   2016-09-25   Słubice  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27571487426758 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl