Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Piotr GOŹDZIEWICZ
imię : Piotr
nazwisko : GOŹDZIEWICZ
data ur. : 2001-03-23 (U20) 19 219
płeć : Mężczyzna
klub : UKS 12 Kalisz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  13.49   2015-09-13   Aleksandrów Łódzki  U16
  16.94   2016-08-27   Leszno  U16
  19.80   2017-08-05   Warszawa  U18
  19.58   2018-07-05   Győr (HUN)  U18

  Kula (6) wykres

  10.33   2015-05-30   Łęczyca  U16
  17.28   2018-09-01   Poznań  U18
  19.31   2019-07-03   Racibórz  U20
  20.47   2020-09-20   Karpacz  U20

  Kula (7.26) wykres

  18.06   2020-06-20   Chorzów  U20

  Dysk (1) wykres

  39.76   2015-09-05   Poznań  U16
  51.49   2016-04-30   Poznań  U16

  Dysk (1.5) wykres

  46.99   2017-05-21   Aleksandrów Łódzki  U18
  51.90   2018-07-29   Chorzów  U18

  Dysk (1.75) wykres

  44.48   2019-05-18   Środa Wielkopolska  U20
  46.62   2020-09-13   Radom  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.089634895324707 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl