Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Zuzanna MIELCZAREK
imię : Zuzanna
nazwisko : MIELCZAREK
data ur. : 2005-02-24 (U16) 14 231
płeć : Kobieta
klub : UKS Czempion Bełchatów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   9.56 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U14

  100 m wykres

  15.48 (+2.0)   2017-09-02   Opole  U14
  14.14 (+0.1)   2019-08-17   Częstochowa  U16

  600 m wykres

  2:06.45   2017-09-14   Warszawa  U14
  2:10.22   2019-05-18   Kraków  U16

  80 pł wykres

  15.14 (+1.7)   2017-06-10   Kraków  U14
  14.21 (+1.7)   2018-09-01   Opole  U14
  12.85 (-1.8)   2019-06-07   Warszawa  U16

  Wzwyż wykres

  1.20   2016-06-19   Łódź  U12
  1.35   2017-05-28   Częstochowa  U14
  1.47   2019-05-18   Kraków  U16

  W dal wykres

  4.68 (-0.8)   2018-08-25   Chorzów  U14
  4.93 (+0.2)   2019-08-17   Częstochowa  U16

  Kula (3) wykres

   9.03   2019-05-01   Częstochowa  U16

  Ppal (150) wykres

  35.00   2017-09-13   Warszawa  U14

  W dal strefa wykres

  3.88   2016-09-03   Kraków  U12
  4.70   2018-09-01   Opole  U14

  5-bój K MŁ wykres

  2386   2019-05-18   Kraków  U16

  80 m pł ds wykres

  14.08 (0.0)   2018-06-09   Kraków  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.017475128173828 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl