Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Julia CHYCIŃSKA
imię : Julia
nazwisko : CHYCIŃSKA
data ur. : 2002-04-20 (U18) 17 124
płeć : Kobieta
klub : UKS 55 Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  15.74 (-1.7)   2017-09-13   Warszawa  U16

  600 m wykres

  1:59.74   2016-06-26   Łódź (AZS)  U16

  Dysk (0.75) wykres

  41.96   2017-09-23   Biała Podlaska  U16
  42.09   2018-05-29   Łódź  U18

  Wzwyż wykres

  1.45   2016-06-11   Łódź  U16

  W dal wykres

  4.25 (+1.9)   2016-06-26   Łódź (AZS)  U16
  4.21 (0.0)   2017-09-13   Warszawa  U16

  Kula (3) wykres

   7.67   2015-06-06   Łódź  U14
  11.14   2016-09-10   Łódź  U16
  11.40   2017-07-29   Warszawa  U16
  12.14   2018-06-02   Łódź  U18
  13.23   2019-05-18   Toruń  U18

  Dysk (1) wykres

  34.72   2017-06-24   Łódź  U16
  38.70   2018-05-05   Władysławowo / Cetniewo  U18
  41.41   2019-07-11   Poznań  U18

  Oszczep (600) wykres

  42.15   2019-06-01   Łódź  U18

  Oszczep (500) wykres

  30.02   2015-09-27   Łódź  U14
  41.57   2016-09-25   Słubice  U16
  35.94   2017-09-09   Łódź  U16
  37.16   2019-06-22   Pelpin  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.43737196922302 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl