Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Jakub OLSZYŃSKI
imię : Jakub
nazwisko : OLSZYŃSKI
data ur. : 2003-02-27 (U18) 17 165
płeć : Mężczyzna
klub : UKS 10 Zagórze

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.30 (+2.0)   2015-06-17   Częstochowa  U14
  12.60 (+0.3)   2016-08-31   Sosnowiec  U14
  12.24 (+1.9)   2017-07-28   Częstochowa  U16
  12.36 (-0.1)   2018-05-06   Kraków  U16
  11.97 (+1.7)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U18

  200 m wykres

  25.66 (0.0)   2016-09-11   Bielsko-Biała  U14

  Dysk (0.75) wykres

  34.02   2016-05-25   Częstochowa  U14

  Wzwyż wykres

  1.25   2015-05-16   Chorzów  U14

  W dal wykres

  4.43 (-1.5)   2015-06-14   Chorzów  U14
  4.47 (+0.1)   2016-06-11   Sosnowiec  U14
  5.40 (0.0)   2017-07-21   Chorzów  U16
  5.33 (0.0)   2018-08-22   Chorzów  U16
  5.75 (+0.4)   2020-06-27   Bielsko-Biała  U18

  Kula (3) wykres

  13.40   2016-05-28   Kraków  U14

  Kula (4) wykres

  12.89   2016-10-02   Sosnowiec  U14

  Kula (5) wykres

   8.81   2015-06-17   Częstochowa  U14
  11.24   2016-09-18   Pszczyna  U14
  12.87   2017-09-23   Biała Podlaska  U16
  14.59   2018-09-22   Bełchatów  U16
  15.93   2019-05-04   Bielsko-Biała  U18
  16.12   2020-07-01   Rybnik  U18

  Dysk (1) wykres

  38.00   2016-10-01   Sosnowiec  U14
  45.50   2017-10-01   Kraków  U16
  53.44   2018-09-08   Bielsko-Biała  U16

  Dysk (1.5) wykres

  34.45   2017-10-07   Rybnik  U16
  41.57   2018-10-06   Rybnik  U16
  48.81   2019-05-25   Bielsko-Biała  U18
  51.81   2020-07-25   Częstochowa  U18

  Dysk (2) wykres

  26.38   2017-08-27   Chorzów  U16
  33.76   2019-08-24   Chorzów  U18

  Oszczep (600) wykres

  36.99   2017-05-14   Sosnowiec  U16
  36.17   2018-06-02   Częstochowa  U16

  Oszczep (700) wykres

  34.51   2019-09-15   Gliwice  U18

  Ppal (150) wykres

  62.50   2016-05-28   Kraków  U14

  W dal strefa wykres

  5.05   2016-09-18   Pszczyna  U14

  Oszczep (500) wykres

  35.15   2016-05-25   Częstochowa  U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.2394278049469 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl