Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Arkadiusz MARUSZEWSKI
imię : Arkadiusz
nazwisko : MARUSZEWSKI
data ur. : 1998-08-29 (Sen) 22 288
płeć : Mężczyzna
klub : LKS MOSiR Sieradz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  24.57 (+1.0)   2018-06-15   Kutno  U23

  400 m wykres

  52.27   2018-05-25   Łódź  U23

  600 m wykres

  1:25.51   2016-06-19   Aleksandrów Łódzki  U20
  1:24.19   2017-05-06   Aleksandrów Łódzki  U20
  1:22.53   2019-08-10   Warszawa  U23
  1:24.29   2021-05-09   Sieradz  Sen

  800 m wykres

  2:04.43   2015-08-30   Częstochowa  U18
  1:57.74   2016-07-01   Suwałki  U20
  1:55.68   2017-08-26   Spała  U20
  1:56.83   2018-07-01   Sieradz  U23
  1:55.79   2019-06-22   Łódź  U23
  1:55.24   2020-08-19   Wałcz  U23
  1:57.88   2021-05-26   Oleśnica  Sen

  1000 m wykres

  2:44.01   2015-09-20   Łódź  U18
  2:36.24   2018-09-02   Wrocław  U23
  2:32.45   2021-05-01   Częstochowa  Sen

  1500 m wykres

  4:36.81   2015-06-07   Łódź  U18
  4:21.06   2016-08-28   Częstochowa  U20
  4:07.56   2017-07-09   Toruń  U20
  4:09.96   2018-06-09   Słubice  U23
  3:59.86   2019-05-11   Wrocław  U23
  4:02.1   2020-07-28   Toruń  U23
  4:00.47   2021-05-15   Warszawa  Sen

  3000 m wykres

  10:29.69   2015-06-13   Łódź  U18
   9:04.78   2021-05-22   Bielsko-Biała  Sen

  2000 m prz wykres

  6:43.19   2015-08-06   Łódź  U18
  6:26.22   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  U20
  6:16.43   2017-07-08   Toruń  U20
  6:30.12   2018-09-15   Łódź  U23

  3000 m prz wykres

  10:32.65   2016-06-04   Zamość  U20
   9:46.72   2021-05-30   Warszawa  Sen

  Przełaj wykres

  :20:57   2016-11-26   Łódź  U20
  :21:51   2017-03-11   Jelenia Góra  U20
  :13:54   2019-03-23   Olszyna  U23
  :12:28   2020-11-28   Kwidzyn  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.067373991012573 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl