Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Marcel GRZENKOWICZ
imię : Marcel
nazwisko : GRZENKOWICZ
data ur. : 2003-02-23 (U18) 16 206
płeć : Mężczyzna
klub : KS Wejher Wejherowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.38 (+0.3)   2017-08-19   Chojnice  U16
  12.62 (+1.1)   2018-06-12   Gdańsk  U16
  12.78 (+0.3)   2019-05-11   Słupsk  U18

  300 m wykres

  43.12   2017-05-06   Gdańsk  U16
  40.95   2019-08-28   Sopot  U18

  400 m wykres

  55.79   2019-05-11   Słupsk  U18

  600 m wykres

  1:43.91   2017-05-10   Gdańsk  U16

  1000 m wykres

  3:28.03   2016-09-18   Słupsk  U14
  3:08.80   2017-08-30   Sopot  U16
  2:51.98   2018-06-02   Suwałki  U16

  110 m pł MŁ wykres

  19.86 (+1.5)   2017-08-19   Chojnice  U16
  18.12 (-3.4)   2018-06-01   Suwałki  U16

  200 m pł wykres

  31.66 (-0.9)   2017-09-14   Warszawa  U16
  30.51 (+1.9)   2018-09-08   Bydgoszcz  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  63.86   2019-06-15   Gdańsk  U18

  2000 m prz wykres

  7:07.95   2019-06-22   Białogard  U18

  Wzwyż wykres

  1.45   2017-08-30   Sopot  U16
  1.53   2018-05-13   Warszawa  U16

  W dal wykres

  4.73 (+0.1)   2017-08-30   Sopot  U16
  5.40 (0.0)   2018-09-13   Warszawa  U16

  Kula (5) wykres

   6.73   2017-08-30   Sopot  U16
   7.95   2018-05-13   Warszawa  U16

  5-bój M MŁ wykres

  1899   2017-08-30   Sopot  U16
  2365   2018-05-13   Warszawa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22026896476746 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl