Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Kacper RYSMAN
imię : Kacper
nazwisko : RYSMAN
data ur. : 2002-01-23 (U20) 18 164
płeć : Mężczyzna
klub : UMKS Iskra Wolsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.36 (0.0)   2015-10-09   Słubice  U14

  100 m wykres

  12.58 (+0.1)   2016-05-28   Leszno  U16
  12.20 (+0.9)   2017-06-10   Poznań  U16
  12.29 (+0.7)   2018-07-27   Chorzów  U18
  12.03 (+1.9)   2019-05-25   Piła  U18

  200 m wykres

  24.88 (+0.8)   2017-06-11   Poznań  U16
  24.83 (+1.2)   2018-06-03   Poznań  U18
  28.32 (-0.9)   2019-04-27   Zielona Góra  U18

  300 m wykres

  40.98   2016-10-07   Słubice  U16
  39.96   2017-05-03   Słubice  U16
  40.31   2018-08-25   Leszno  U18

  400 m wykres

  61.03   2016-05-28   Leszno  U16
  59.54   2017-09-30   Zielona Góra  U16
  57.61   2018-07-27   Chorzów  U18
  57.96   2019-05-11   Wrocław  U18

  1000 m wykres

  3:10.46   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  3:17.12   2017-05-14   Wrocław  U16

  1500 m wykres

  5:13.56   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  5:17.32   2018-07-28   Chorzów  U18
  5:20.97   2019-07-11   Poznań  U18

  110 m pł MŁ wykres

  19.11 (+0.5)   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  17.55 (-0.5)   2017-09-10   Goleniów  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  17.11 (-0.9)   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  17.40 (-0.2)   2018-06-16   Poznań  U18
  18.01 (-1.6)   2019-05-26   Piła  U18

  200 m pł wykres

  29.03 (+0.8)   2017-09-10   Goleniów  U16

  Wzwyż wykres

  1.41   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  1.53   2017-09-30   Zielona Góra  U16
  1.56   2018-05-12   Wrocław  U18
  1.55   2019-04-27   Zielona Góra  U18
  1.55   2020-06-27   Puszczykowo  U20

  Tyczka wykres

  2.50   2018-07-28   Chorzów  U18
  2.60   2019-07-11   Poznań  U18

  W dal wykres

  5.38 (+1.8)   2016-05-07   Wrocław  U16
  5.33 (+1.2)   2017-05-13   Wrocław  U16
  5.59 (0.0)   2018-06-03   Poznań  U18
  5.39 (+0.2)   2019-07-10   Poznań  U18
  5.16 (+0.4)   2020-06-27   Puszczykowo  U20

  Kula (5) wykres

   7.08   2016-10-01   Zielona Góra  U16
   8.06   2017-09-30   Zielona Góra  U16
   7.59   2018-05-12   Wrocław  U18
   8.93   2019-05-25   Piła  U18

  Dysk (1.5) wykres

  15.65   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  23.04   2018-10-05   Słubice  U18
  25.72   2019-07-11   Poznań  U18

  Oszczep (700) wykres

  30.65   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  28.96   2018-07-28   Chorzów  U18
  30.96   2019-04-27   Zielona Góra  U18

  10-bój J MŁ wykres

  3840   2017-10-01   Zielona Góra  U16
  4116   2018-07-28   Chorzów  U18
  4211   2019-07-11   Poznań  U18

  W dal strefa wykres

  5.40   2015-06-21   Łódź  U14

  5-bój M MŁ wykres

  2028   2016-10-01   Zielona Góra  U16
  2152   2017-05-14   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20680689811707 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl