Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Nicola BALON
imię : Nicola
nazwisko : BALON
data ur. : 2004-06-20 (U18) 16 130
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   8.70 (0.0)   2017-05-14   Police  U14

  100 m wykres

  15.22 (+0.3)   2015-08-29   Białogard  U12
  14.10 (+0.1)   2017-07-01   Białogard  U14
  13.28 (+1.3)   2018-05-03   Słubice  U16
  12.70 (-0.6)   2019-09-21   Tarnów  U16
  12.60 (-0.2)   2020-10-08   Słubice  U18

  200 m wykres

  27.67 (-0.1)   2019-06-01   Złocieniec  U16
  26.28 (+0.7)   2020-08-29   Ciechanów  U18

  300 m wykres

  51.07   2015-08-29   Białogard  U12
  48.18   2017-05-20   Białogard  U14
  47.58   2018-08-25   Szczecin  U16
  45.04   2020-06-19   Słubice  U18

  400 m wykres

  69.46   2018-05-12   Słupsk  U16
  59.73   2020-10-02   Słubice  U18

  600 m wykres

  1:54.22   2015-09-05   Białogard  U12
  1:53.01   2016-06-25   Złocieniec  U14
  1:52.33   2017-06-17   Białogard  U14
  1:51.60   2018-05-19   Białogard  U16
  1:50.67   2019-09-28   Zielona Góra  U16

  80 pł wykres

  13.34 (-1.0)   2018-09-29   Białogard  U16
  13.36 (-1.1)   2019-06-07   Warszawa  U16

  200 m pł wykres

  32.20 (-0.5)   2019-09-07   Szczecin  U16

  Wzwyż wykres

  1.36   2019-09-28   Zielona Góra  U16

  W dal wykres

  4.52 (-0.3)   2017-05-20   Białogard  U14
  4.66 (+0.5)   2018-06-12   Goleniów  U16
  4.76 (-0.4)   2019-05-04   Białogard  U16

  Kula (3) wykres

   6.02   2019-09-28   Zielona Góra  U16

  Ppal (150) wykres

  37.50   2017-09-13   Warszawa  U14

  W dal strefa wykres

  4.57   2017-05-17   Police  U14

  5-bój K MŁ wykres

  2349   2019-09-28   Zielona Góra  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.29632091522217 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl