Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : HODUN
data ur. : 1983-02-17 (Masters) 37 51
płeć : Mężczyzna
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  18.18   1999-09-26   Lublin  U18

  Kula (6) wykres

  19.72   2000-08-27   Białystok  U18

  Kula (7.26) wykres

  16.07   2000-09-23   Zamość  U18
  18.23   2001-07-20   Grosseto  U20
  19.00   2002-06-29   Bielsko Biała  U20
  18.57   2003-05-25   Belgrad  U23
  18.34   2004-06-05   Praga  U23
  17.76   2005-05-28   Biała Podlaska  U23
  18.74   2006-05-21   Warszawa  Sen
  18.11   2007-05-19   Praga CZE  Sen
  18.09   2008-05-24   Poznań  Sen
  17.28   2009-05-24   Warszawa  Sen
  15.57   2010-09-04   Kraków  Sen
  16.18   2011-09-03   Lublin  Sen
  16.46   2012-05-13   Łódź  Sen

  Dysk (1.5) wykres

  58.53   1999-09-19   Lublin  U18
  65.83   2000-07-23   Bielsko Biała  U18

  Dysk (2) wykres

  58.62   2000-10-21   Santiago de Chile  U18
  58.70   2001-05-19   Zamość  U20
  59.34   2002-06-30   Bielsko Biała  U20
  59.00   2003-07-06   Bielsko Biała  U23
  58.28   2004-06-23   Siedlce  U23
  59.88   2005-06-26   Biała Podlaska  U23
  61.02   2006-05-20   Warszawa  Sen
  60.93   2007-06-14   Lublin  Sen
  59.09   2008-06-07   Praga CZE  Sen
  55.39   2009-06-14   Lublin  Sen
  57.23   2011-06-11   Łódź  Sen
  58.16   2012-05-12   Łódź  Sen

  Młot (7.26) wykres

  17.72   2003-06-27   Gdańsk  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.59430503845215 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl