Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Julia GRACZ
imię : Julia
nazwisko : GRACZ
data ur. : 2005-07-23 (U18) 15 328
płeć : Kobieta
klub : MULKS Juvenia Głuchołazy

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  150 m wykres

  20.99   2021-04-29   Lubawka  U18

  200 m wykres

  27.60 (-0.2)   2021-06-06   Słubice  U18

  300 m wykres

  56.31   2016-09-03   Opole  U12
  52.17   2017-09-02   Opole  U14
  44.67   2020-09-05   Opole  U16
  45.65   2021-04-29   Lubawka  U18

  400 m wykres

  64.00   2021-05-08   Opole  U18

  600 m wykres

  2:16.74   2016-05-03   Bielsko-Biała  U12
  1:53.34   2018-09-01   Opole  U14
  1:50.68   2019-09-15   Opole  U16
  1:47.22   2020-09-03   Częstochowa  U16

  80 pł wykres

  13.68 (+0.8)   2020-08-30   Opole  U16

  200 m pł wykres

  32.01 (-0.3)   2020-09-16   Częstochowa  U16

  400 m pł K wykres

  70.43   2021-06-06   Słubice  U18

  Wzwyż wykres

  1.40   2020-06-26   Opole  U16

  W dal wykres

  3.49 (-0.1)   2016-09-03   Opole  U12
  4.47 (-0.2)   2020-10-04   Łódź  U16

  Kula (3) wykres

   9.89   2020-10-03   Łódź  U16

  Ppal (150) wykres

  32.50   2018-09-01   Opole  U14

  5-bój K MŁ wykres

  2485   2020-09-03   Częstochowa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.074221134185791 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl