Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Wioletta SZKOP
imię : Wioletta
nazwisko : SZKOP
data ur. : 2001-02-18 (U20) 19 101
płeć : Kobieta
klub : CKS Budowlani Częstochowa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.09 (-1.6)   2018-06-02   Częstochowa  U18

  200 m wykres

  28.63 (0.0)   2017-05-14   Sosnowiec  U18
  28.27 (-0.4)   2018-07-27   Chorzów  U18
  28.28 (-0.1)   2019-06-08   Kraków  U20

  600 m wykres

  1:59.09   2016-06-26   Częstochowa  U16

  800 m wykres

  2:40.30   2017-08-05   Warszawa  U18
  2:33.17   2018-07-28   Chorzów  U18
  2:40.25   2019-05-19   Warszawa  U20

  80 pł wykres

  15.49 (-2.1)   2016-06-25   Częstochowa  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.79 (+0.2)   2017-08-04   Warszawa  U18
  15.55 (+0.8)   2018-07-21   Częstochowa  U18

  100 m pł wykres

  16.58 (-0.9)   2019-05-18   Warszawa  U20

  Wzwyż wykres

  1.39   2016-06-25   Częstochowa  U16
  1.51   2017-06-03   Bielsko-Biała  U18
  1.59   2018-07-27   Chorzów  U18
  1.59   2019-05-18   Warszawa  U20

  W dal wykres

  4.46 (+0.2)   2016-06-11   Sosnowiec  U16
  5.13 (+1.1)   2017-06-04   Bielsko-Biała  U18
  5.12 (+0.3)   2018-05-27   Częstochowa  U18
  5.11 (+1.8)   2019-06-09   Kraków  U20

  Kula (3) wykres

  11.08   2016-09-10   Bielsko-Biała  U16
  11.97   2017-08-04   Warszawa  U18
  12.37   2018-06-16   Bielsko-Biała  U18

  Kula (4) wykres

   9.93   2018-06-02   Częstochowa  U18
  10.50   2019-05-25   Bielsko-Biała  U20

  Oszczep (600) wykres

  31.88   2019-05-12   Chorzów  U20

  7-bój wykres

  4149   2019-06-09   Kraków  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4051   2017-08-05   Warszawa  U18
  4292   2018-07-28   Chorzów  U18

  Oszczep (500) wykres

  32.51   2017-08-05   Warszawa  U18
  27.88   2018-06-02   Częstochowa  U18

  5-bój K MŁ wykres

  2178   2016-06-26   Częstochowa  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.055072069168091 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl