Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna KWIT
imię : Katarzyna
nazwisko : KWIT (GĄSOWSKA)
data ur. : 1984-09-26 (Masters) 35 195
płeć : Kobieta
klub : WKS Śląsk Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.50 (-1.3)   2005-09-09   Wrocław  U23
  12.77 (0.0)   2008-08-31   Wrocław  Sen
  12.48 (0.0)   2009-08-30   Wrocław  Sen
  12.48 (0.0)   2010-06-13   Wrocław  Sen
  12.72 (-2.2)   2011-09-17   Wrocław  Sen
  12.72 (-1.4)   2012-06-17   Wrocław  Sen
  13.06 (+0.1)   2013-06-15   Wrocław  Sen
  12.90 (+0.9)   2014-09-06   Kraków  Sen
  12.61 (+1.4)   2015-06-13   Kraków  Sen
  12.61 (-0.9)   2016-06-25   Kraków  Sen
  12.66 (+0.5)   2017-06-04   Wrocław  Sen
  12.73 (-1.1)   2018-07-21   Poznań  Sen

  200 m wykres

  26.78 (0.0)   2008-05-04   Wrocław  Sen
  25.70 (+0.2)   2009-05-12   Wrocław  Sen
  25.47 (0.0)   2010-05-29   Zgorzelec  Sen
  26.39 (+1.0)   2011-05-28   Bielsko-Biała  Sen
  25.76 (0.0)   2012-06-17   Wrocław  Sen
  26.18 (+0.4)   2013-06-15   Wrocław  Sen
  26.03 (+0.3)   2014-09-06   Kraków  Sen
  25.48 (0.0)   2015-06-13   Kraków  Sen
  25.34 (-0.4)   2016-06-25   Kraków  Sen
  25.74 (+1.4)   2017-05-21   Wrocław  Sen
  25.23 (+0.7)   2018-07-21   Poznań  Sen

  100 m pł wykres

  16.53 (0.0)   2003-06-07   Wrocław  U20
  15.67 (0.0)   2008-08-31   Wrocław  Sen

  W dal wykres

  5.25 (0.0)   2004-07-16   Zielona Góra  U23
  5.36 (0.0)   2005-08-27   Kraków  U23
  5.45 (0.0)   2006-06-10   Wrocław  U23
  5.67 (+1.0)   2008-09-12   Wrocław  Sen
  5.83 (0.0)   2009-09-11   Wrocław  Sen
  5.95 (0.0)   2010-09-05   Wrocław  Sen
  5.60 (-0.8)   2011-06-09   Kędzierzyn-Koźle  Sen
  5.76 (-1.3)   2012-06-02   Wrocław  Sen
  5.25 (0.0)   2013-05-11   Wrocław  Sen

  Trójskok wykres

  11.82 (0.0)   2005-08-28   Kraków  U23
  11.30 (+1.3)   2006-08-27   Toruń  U23
  12.51 (+1.4)   2008-09-06   Częstochowa  Sen
  12.45 (+1.6)   2009-08-02   Bydgoszcz  Sen
  12.86 (+1.6)   2010-09-04   Kraków  Sen
  12.67 (+0.2)   2011-08-31   Wrocław  Sen
  12.88 (+0.3)   2012-05-27   Sosnowiec  Sen
  11.95 (+0.1)   2013-05-25   Białystok  Sen
  11.87 (+0.3)   2014-06-08   Bielsko-Biała  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.57528805732727 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl