Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Tomasz BARANOWSKI
imię : Tomasz
nazwisko : BARANOWSKI
data ur. : 1989-01-05 (Sen) 31 296
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.25 (0.0)   2009-09-11   Zielona Góra  U23

  200 m wykres

  23.35 (-0.4)   2006-09-02   Wrocław  U18
  22.99 (+0.1)   2009-09-11   Zielona Góra  U23
  22.48 (-0.6)   2010-09-12   Zielona Góra  U23

  300 m wykres

  38.42   2004-06-13   Warszawa  U16
  37.50   2006-05-01   Zielona Góra  U18
  35.32   2008-05-01   Zielona Góra  U20
  34.94   2010-05-01   Wrocław  U23

  400 m wykres

  51.88   2005-09-04   Kielce  U18
  51.47   2006-09-15   Wrocław  U18
  49.22   2008-05-17   Szprotawa  U20

  110 m pł MŁ wykres

  17.24 (0.0)   2003-07-13   Zielona Góra  U16
  16.35 (0.0)   2004-06-08   Słubice  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.67 (0.0)   2005-05-31   Zielona Góra  U18
  15.32 (0.0)   2006-06-17   Słubice  U18

  110 m pł wykres

  17.28 (0.0)   2003-09-28   Słubice  U16

  300 m pł wykres

  40.61   2004-09-25   Świecie  U16

  400 m pł J MŁ wykres

  55.40   2005-07-23   Warszawa  U18
  54.30   2006-09-23   Słubice  U18

  400 m pł wykres

  52.38   2008-05-24   Zielona Góra  U20
  52.77   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23
  51.72   2010-08-29   Kraków  U23
  52.90   2011-07-03   Gdańsk  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.32667398452759 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl