Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Piotr
nazwisko : FRĄCKIEWICZ
data ur. : 1989-03-22 (Sen) 31 141
płeć : Mężczyzna
klub : ZLKL Zielona Góra

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.48 (0.0)   2006-06-03   Wrocław  U18

  400 m wykres

  58.69   2006-06-03   Wrocław  U18

  1500 m wykres

  5:26.58   2006-07-26   Łódź  U18

  110 m pł J MŁ wykres

  17.25 (0.0)   2006-07-26   Łódź  U18

  Wzwyż wykres

  1.82   2006-06-03   Wrocław  U18

  Tyczka wykres

  3.30   2006-06-04   Wrocław  U18

  W dal wykres

  6.12 (0.0)   2006-06-03   Wrocław  U18

  Kula (5) wykres

  14.16   2005-09-16   Słubice  U18
  15.58   2006-06-17   Słubice  U18

  Kula (6) wykres

  13.71   2006-10-07   Zielona Góra  U18
  15.42   2007-04-14   Wiechlice  U20
  15.44   2008-09-09   Zielona Góra  U20

  Kula (7.26) wykres

  14.14   2009-09-08   Zielona Góra  U23

  Dysk (1.5) wykres

  43.15   2006-06-10   Wrocław  U18

  Dysk (2) wykres

  42.60   2009-04-18   Wiechlice  U23

  Młot (6) wykres

  40.33   2007-08-23   Słubice  U20

  Oszczep (600) wykres

  40.92   2003-06-21   Zielona Góra  U16

  Oszczep (800) wykres

  56.90   2006-10-08   Zielona Góra  U18
  70.76   2007-09-23   Zielona Góra  U20
  73.38   2008-05-31   Wrocław  U20
  78.02   2009-09-18   Kołobrzeg  U23
  77.16   2010-05-08   Szprotawa  U23
  71.50   2011-07-02   Gdańsk  U23
  67.99   2012-06-16   Bielsko-Biała  Sen

  Oszczep (700) wykres

  54.64   2005-09-20   Zielona Góra  U18
  63.33   2006-08-25   Siedlce  U18

  Dysk (1.75) wykres

  45.97   2007-08-23   Słubice  U20
  43.50   2008-04-19   Wiechlice  U20

  10-bój J MŁ wykres

  4544   2005-10-02   Zielona Góra  U18
  5839   2006-07-26   Łódź  U18

  10-bój JUN wykres

  46.04   2006-10-08   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.20952796936035 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl