Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Michalina MENDECKA
imię : Michalina
nazwisko : MENDECKA
data ur. : 1992-01-23 (Sen) 28 173
płeć : Kobieta
klub : MOSiR Łaziska Górne

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  33.26 (-1.4)   2006-05-07   Sosnowiec  U16

  300 m wykres

  52.28   2003-05-14   Chorzów  U12
  51.41   2005-06-09   Częstochowa  U14

  800 m wykres

  2:28.81   2009-05-23   Bielsko-Biała  U18
  2:38.97   2011-08-27   Chorzów  U20
  2:28.69   2014-06-01   Białystok  U23

  1000 m wykres

  3:18.99   2009-06-27   Bielsko-Biała  U18
  3:12.36   2010-05-01   Sosnowiec  U20
  3:08.29   2011-05-08   Sosnowiec  U20
  3:11.05   2013-08-29   Sosnowiec  U23
  3:05.17   2014-08-28   Sosnowiec  U23
  3:05.15   2015-05-01   Sosnowiec  Sen
  2:58.65   2016-08-31   Sosnowiec  Sen
  3:04.89   2018-05-19   Ruda Śląska  Sen

  1500 m wykres

  5:07.28   2009-06-06   Bielsko-Biała  U18
  4:58.36   2010-06-05   Częstochowa  U20
  5:00.25   2011-05-21   Sosnowiec  U20
  4:50.92   2013-07-17   Sosnowiec  U23
  5:01.72   2014-05-31   Białystok  U23
  4:50.80   2016-05-15   Sosnowiec  Sen
  4:50.90   2019-05-25   Bielsko-Biała  Sen

  2000 m wykres

  6:37.51   2015-08-27   Sosnowiec  Sen

  3000 m wykres

  10:47.65   2010-06-26   Białystok  U20
  10:31.53   2011-06-24   Toruń  U20
  10:22.94   2013-06-08   Sosnowiec  U23
  10:38.72   2015-06-06   Sosnowiec  Sen

  5000 m wykres

  17:50.76   2017-06-03   Bielsko-Biała  Sen

  10000 m wykres

  38:56.36   2018-04-28   Łomża  Sen
  37:59.11   2019-04-28   Białogard  Sen

  Półmaraton wykres

  1:23:00   2014-10-26   Kraków  U23
  1:22:08   2015-10-24   Kraków  Sen
  1:19:50   2016-10-16   Kraków  Sen
  1:20:29   2018-03-25   Warszawa  Sen

  10 km wykres

  37:51   2014-05-18   Bielsko-Biała  U23
  37:24   2015-03-22   Kraków  Sen
  38:37   2016-05-29   Bielsko-Biała  Sen
  37:28   2017-08-26   Łódź  Sen

  5 km wykres

  17.48   2016-09-25   Warszawa  Sen
  18:28   2017-08-26   Łódź  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.044494867324829 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl