Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Julia JAGUŚCIK
imię : Julia
nazwisko : JAGUŚCIK
data ur. : 2003-12-16 (U18) 16 163
płeć : Kobieta
klub : RKS Łódź

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.79 (+0.5)   2017-09-02   Sosnowiec  U16
  13.32 (-0.3)   2018-05-25   Łódź  U16
  13.31 (+0.1)   2019-05-05   Sieradz  U18

  200 m wykres

  27.91 (-0.2)   2017-09-16   Piotrków Trybunalski  U16
  27.04 (-1.2)   2018-05-26   Łódź  U16
  26.63 (-2.5)   2019-05-19   Łódź  U18

  300 m wykres

  43.71   2017-09-24   Biała Podlaska  U16
  42.47   2018-06-05   Łódź  U16
  42.98   2019-05-05   Sieradz  U18

  400 m wykres

  58.79   2019-06-15   Piotrków Trybunalski  U18

  600 m wykres

  1:53.08   2016-09-11   Piotrków Trybunalski  U14
  1:47.98   2017-06-10   Łódź  U16
  1:40.26   2018-06-16   Bielsko-Biała  U16

  800 m wykres

  2:17.87   2019-06-09   Bełchatów  U18

  1000 m wykres

  3:22.04   2017-05-06   Sosnowiec  U16
  3:05.91   2018-05-06   Sieradz  U16

  2000 m wykres

  7:18.80   2018-09-09   Bełchatów  U16

  80 pł wykres

  14.89 (-0.4)   2017-05-14   Sosnowiec  U16
  12.66 (+0.7)   2018-05-12   Wrocław  U16

  1500 m prz wykres

  5:12.99   2019-07-10   Poznań  U18

  Wzwyż wykres

  1.21   2017-05-14   Sosnowiec  U16
  1.37   2018-05-12   Wrocław  U16

  W dal wykres

  4.18 (+0.3)   2017-05-14   Sosnowiec  U16
  4.68 (+1.8)   2018-05-13   Wrocław  U16

  Kula (3) wykres

   4.95   2017-05-14   Sosnowiec  U16
   5.88   2018-05-12   Wrocław  U16

  5-bój K MŁ wykres

  1880   2017-05-14   Sosnowiec  U16
  2662   2018-05-13   Wrocław  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21759009361267 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl