Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Sylwester BEDNAREK
imię : Sylwester
nazwisko : BEDNAREK
data ur. : 1989-04-28 (Sen) 30 177
płeć : Mężczyzna
klub : RKS Łódź

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Radom   2019 (Sen)
Wzwyż 1 2.16
  PŚ: London (GBR)   2018 (Sen)
Wzwyż 6 2.18
  ME: Berlin (GER)   2018 (Sen)
Wzwyż 7 2.24
Wzwyż 4eA (9) 2.25
  MP: Lublin   2018 (Sen)
Wzwyż 2 2.21
  MŚ: Londyn (GBR)   2017 (Sen)
Wzwyż 12eA (20) 2.26
  MP: Białystok   2017 (Sen)
Wzwyż 1 2.30
  IO: Rio de Janeiro (BRA)   2016 (Sen)
Wzwyż 17eB (30) 2.22
  ME: Amsterdam (NED)   2016 (Sen)
Wzwyż 7eB (16) 2.23
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
Wzwyż 1 2.25
  UNI: Gwangju (KOR)   2015 (Sen)
Wzwyż 6 2.20
Wzwyż 1eB (1) 2.15
  MŚ: Beijing (CHN)   2015 (Sen)
Wzwyż 19eA (33) 2.22
  MP: Kraków   2015 (Sen)
Wzwyż 1 2.25
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
Wzwyż 1 2.25
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
Wzwyż NM
  ME: Barcelona (ESP)   2010 (U23)
Wzwyż 10 2.19
Wzwyż 8eA (12) 2.23
  MP: Bielsko-Biała   2010 (U23)
Wzwyż 2 2.22
  MŚ: Berlin (GER)   2009 (U23)
Wzwyż 3 2.32
Wzwyż 6eB 2.27
  ME U23: Kowno (LTU)   2009 (U23)
Wzwyż 1 2.28
Wzwyż 1eB 2.20
  MP: Bydgoszcz   2009 (U23)
Wzwyż 2 2.25
  MŚ U20: Bydgoszcz   2008 (U20)
Wzwyż 1e 2.14
Wzwyż 2 2.24
  MP U20: Toruń   2008 (U20)
Wzwyż 1 2.16
  ME U20: Hengelo (NED)   2007 (U20)
Wzwyż 6 2.21
  MŚ U20: Pekin (CHN)   2006 (U18)
Wzwyż 4 2.23
Wzwyż 2e1 2.18
  OOM: Łódź   2006 (U18)
Wzwyż 1=E 1.92
Wzwyż 1 2.14
  MP: Biała Podlaska   2005 (U18)
Wzwyż 9 2.05
  MP U16: Świecie   2004 (U16)
Wzwyż 1 2.06

  INDOOR

  HME: Glasgow (GBR)   2019 (Sen)
Wzwyż 6 2.22
Wzwyż 2eA (3) 2.25
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
Wzwyż 2 2.19
  HMŚ: Birmingham (GBR)   2018 (Sen)
Wzwyż 5 2.25
  HMP: Toruń   2018 (Sen)
Wzwyż 1 2.25
  HME: Beograd (SRB)   2017 (Sen)
Wzwyż 1 2.32
Wzwyż 4eA (4) 2.28
  HMP: Toruń   2017 (Sen)
Wzwyż 1 2.25
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
Wzwyż 1 2.22
  HME: Praha (CZE)   2015 (Sen)
Wzwyż 9e1 (9) 2.24
  HMP: Toruń   2015 (Sen)
Wzwyż 1 2.28
  HMP: Sopot   2014 (Sen)
Wzwyż 2 2.22
  HME: Turyn (ITA)   2009 (U23)
Wzwyż 7e2 2.22
  HMP: Spała   2009 (U23)
Wzwyż 1 2.22
  HMP: Spała   2008 (U20)
Wzwyż 4 2.13
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
Wzwyż 1 2.16
  HMP: Spała   2007 (U20)
Wzwyż 4 2.13
  HMP U20 U18: Spała   2007 (U20)
Wzwyż 1 2.11
  HMP U20 U18: Spała   2006 (U18)
Wzwyż 1 2.04
  HMP U20 U18: Spała   2005 (U18)
Wzwyż 1 2.07

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.1776459217072 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl