Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marlena
nazwisko : MAJ
data ur. : 1990-03-11 (Sen) 30 227
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
Wzwyż NM
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (Sen)
7-bój DNF
  MP: Kraków   2015 (Sen)
100 m pł 6e1 (12) 15.06 (-0.1)
Wzwyż NM
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2015 (Sen)
7-bój 8 4327
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
100 m pł 5e2 (9) 14.36 (+1.7)
Wzwyż 9 1.74
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (Sen)
7-bój 3 5231
  MP: Toruń   2013 (Sen)
7-bój 4 5168
  MPwielob U23: Warszawa   2012 (U23)
7-bój 3 5081
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
100 m pł 1fB 14.39 (+1.8)
100 m pł 4e1 (11) 14.41 (+0.4)
4x100 m 7s1 48.04
  MPwielob: Białogard   2012 (U23)
7-bój 6 5115
  MP U23: Radom   2012 (U23)
100 m pł 5 14.71 (-1.7)
100 m pł 3e1 (5) 14.70 (-1.0)
4x100 m 5s1 49.13
  MPwielob: Toruń   2011 (U23)
7-bój 7 4687
  MPwielob U23: Bydgoszcz   2011 (U23)
7-bój 4 4735
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
100 m pł 7e2 (12) 15.08 (-0.4)
  MPwielob: Opole   2010 (U23)
7-bój 8 4336
  MPwielob: Piła   2009 (U20)
7-bój 4 4782
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
Wzwyż 4 1.73
Wzwyż 3e1 1.70
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
200 m 1s1 26.43 (+3.0)
800 m 7s1 2:32.33
100 m pł J MŁ 6s2 15.91 (+2.6)
Wzwyż 2s2 1.59
W dal 7s1 5.14 (+1.0)
Kula (4) 4s2 10.02
Oszczep (600) 6s1 32.99
7-bój J MŁ 5 4535
  OOM: Łódź   2006 (U18)
Wzwyż 8s1 1.54
Kula (4) 14s1 8.50
7-bój J MŁ 000
  MP U16: Świecie   2004 (U16)
Wzwyż 21 1.46

  INDOOR

  HMPwielob: Spała   2015 (Sen)
5-bój 4 3172
  HMP: Sopot   2014 (Sen)
5-bój 2 3627
  HMP: Spała   2013 (Sen)
5-bój 4 2976
  HMP: Spała   2012 (U23)
5-bój DNF
60 m pł K 7 8.98
60 m pł K 3e1 (6) 8.98
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U20)
5-bój 12 2071
  HMPwielob: Spała   2008 (U20)
5-bój 7 3241
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
Wzwyż 10 1.62

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 3.3476591110229 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl