Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Agnieszka
nazwisko : KARPIESIUK
data ur. : 1982-04-17 (Masters) 38 224
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Toruń   2013 (Sen)
400 m pł K 4 58.45
400 m pł K 2e2 (3) 58.25
4x400 m 3s1 3:40.01
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
400 m pł K 6 58.74
400 m pł K 3e2 (5) 58.24
4x400 m 2s1 3:37.40
  MP: Bydgoszcz   2011 (Sen)
400 m pł K 5 58.99
400 m pł K 3e1 (4) 59.51
4x400 m 2s1 (2) 3:46.29
  MP: Bielsko-Biała   2010 (Sen)
400 m 5 54.43
  MP: Bydgoszcz   2009 (Sen)
400 m pł K 2 56.38
  PE: Annecy (FRA)   2008 (Sen)
400 m 7 53.15
  MP: Szczecin   2008 (Sen)
400 m 5 52.94
  MP: Poznań   2007 (Sen)
400 m 2 52.43
  ME: Göteborg (SWE)   2006 (Sen)
400 m pł K 6e2 57.65
  MP: Bydgoszcz   2006 (Sen)
400 m pł K 2 56.06
400 m pł K 1e2 58.26
  MP: Biała Podlaska   2005 (Sen)
400 m pł K 4 58.09
  MP U23: Kraków   2005 (Sen)
400 m 1e1 54.58
400 m pł K 1e1 57.61
  MP U23: Biała Podlaska   2003 (U23)
400 m 6 56.84
400 m pł K 4 62.44
  MP U23: Kraków   2002 (U23)
400 m 2s1 56.87
400 m pł K 2s1 62.54

  INDOOR

  HMP: Sopot   2014 (Sen)
4x400 m 3s1 3:45.00
  HMP: Spała   2012 (Sen)
400 m 1e3 (5) 55.31
  HMP: Spała   2009 (Sen)
400 m 2 54.42
  HPE: Moskwa (RUS)   2008 (Sen)
400 m 3s1 53.09
  HMP: Spała   2008 (Sen)
400 m 1 53.19
  HME: Birmingham (GBR)   2007 (Sen)
400 m 5e1 53.78
  HMP: Spała   2007 (Sen)
400 m 3 53.90
  HMP: Spała   2006 (Sen)
400 m 4 54.95
  HMP: Spała   2005 (Sen)
400 m 3 55.67

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.3310098648071 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl