Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Artur
nazwisko : SZCZĘŚNIAK
data ur. : 1991-01-30 (Sen) 30 25
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Szczecin   2014 (Sen)
100 m 8e3 (24) 10.88 (+2.2)
4x100 m 1s1 40.52
  MP U23: Bydgoszcz   2013 (U23)
100 m 6e3 (15) 11.09 (-0.9)
200 m 2s3 (14) 22.45 (+0.5)
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
100 m 4s1 (5) 10.99 (+1.0)
  MP U23: Radom   2012 (U23)
100 m 4e1 (11) 11.11 (-1.8)
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
4x100 m 2s1 (2) 41.20
  MŚ U20: Moncton (CAN)   2010 (U20)
100 m 3e7 10.70 (+1.3)
4x100 m 4e2 40.24
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
100 m 2 10.55 (+1.2)
4x100 m 3 42.00
  ME U20: Nowy Sad (SRB)   2009 (U20)
100 m 8 10.76 (0.0)
100 m 4p2 10.63 (-1.3)
100 m 6e2 10.64 (+0.8)
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
100 m 3 10.65 (0.0)
100 m 1e1 10.62 (-0.4)
100 m 1e4 10.69 (-0.1)
200 m 3 21.98 (-1.8)
200 m 1e5 21.74 (+0.4)
  MP U16: Siedlce   2006 (U16)
100 m 2 11.19 (+1.3)
100 m 1e1 11.19 (+1.6)
300 m 2s3 35.93

  INDOOR

  HMP: Spała   2011 (U23)
60 m 3fB 6.95
60 m 3e1 (13) 6.98
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U20)
60 m 2 6.90
60 m 1e4 6.99
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U20)
60 m 3 6.91
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U18)
200 m 2 22.35

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.0955231189728 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl