Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Tomasz JASZCZUK
imię : Tomasz
nazwisko : JASZCZUK
data ur. : 1992-03-09 (Sen) 28 21
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  CISM: Wuhan (CHN)   2019 (Sen)
W dal 7 7.65 (+0.9)
W dal 2eB (2) 7.67 (+0.4)
  MP: Radom   2019 (Sen)
W dal 1 8.10 (+2.7)
  PŚ: London (GBR)   2018 (Sen)
W dal 4 8.05 (0.0)
  ME: Berlin (GER)   2018 (Sen)
W dal 4 8.08 (+0.2)
W dal 2eA (6) 7.88 (-0.4)
  MP: Lublin   2018 (Sen)
W dal 1 8.10 (+1.0)
  MŚ: Londyn (GBR)   2017 (Sen)
W dal 12eB (26) 7.64 (-0.2)
  MP: Białystok   2017 (Sen)
W dal 2 7.60 (-0.6)
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
W dal 1 7.82 (+1.4)
  MP: Kraków   2015 (Sen)
W dal 1 7.87 (+0.9)
  ME: Zürich (SUI)   2014 (U23)
W dal 7 8.07 (+1.5)
W dal 3eA (6) 7.83 (0.0)
  MP: Szczecin   2014 (U23)
W dal 1 8.15 (+1.2)
  ME U23: Tampere (FIN)   2013 (U23)
W dal 6 7.77 (+0.4)
W dal 7eA (11) 7.42 (+0.5)
  ME: Helsinki (FIN)   2012 (U23)
W dal 8 7.90 (+1.4)
W dal 8eA (10) 7.94 (+0.2)
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
W dal 1 8.05 (+0.1)
  ME U20: Tallin (EST)   2011 (U20)
W dal 2 8.11 (+1.0)
W dal 2eB (2) 7.67 (-0.3)
  MP U20: Toruń   2011 (U20)
W dal 1 7.74 (+0.3)
W dal 1e1 (1) 7.44 (-0.3)
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
W dal 3 7.48 (+0.1)
  MŚ U18: Bressanone (ITA)   2009 (U18)
W dal 4 7.50 (+2.0)
W dal 7eB 7.34 (+0.6)
  OOM: Kraków   2009 (U18)
W dal 1 7.52 (-1.1)
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
W dal 4 7.08 (+3.4)
W dal 1e2 6.94 (+3.5)

  INDOOR

  HME: Glasgow (GBR)   2019 (Sen)
W dal 6 7.80
W dal 4eA (4) 7.86
  HMP: Toruń   2019 (Sen)
W dal 1 7.93
  HME: Beograd (SRB)   2017 (Sen)
W dal 4 7.98
W dal 7eA (7) 7.72
  HMP: Toruń   2017 (Sen)
W dal 1 7.92
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
W dal 1 7.83
  HMP: Sopot   2014 (U23)
W dal 2 7.96
  HMP: Spała   2012 (U23)
W dal 3 7.64
  HMP U20 U18: Spała   2011 (U20)
W dal 1 7.40
  HMP: Spała   2010 (U20)
W dal 5 7.49
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U20)
200 m 2 22.25
200 m 1e10 22.21
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U18)
W dal 1 7.14
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U18)
W dal 1 7.21

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.488627910614 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl