Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michalina
nazwisko : KWAŚNIEWSKA
data ur. : 1991-10-22 (Sen) 29 174
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Lublin   2018 (Sen)
Wzwyż 1 1.84
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
Wzwyż 5 1.78
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
Wzwyż 5 1.78
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (Sen)
7-bój DNF
  ME U23: Tampere (FIN)   2013 (U23)
Wzwyż 7eB (15) 1.82
  MP: Toruń   2013 (U23)
Wzwyż 7 1.70
  MPwielob U23 i U20: Opole   2013 (U23)
7-bój 5 4194
  MP U23: Bydgoszcz   2013 (U23)
Wzwyż 2 1.83
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
Wzwyż 11 1.74
  MP U23: Radom   2012 (U23)
Wzwyż 4 1.66
  MP: Bydgoszcz   2011 (U23)
Wzwyż 7 1.70
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
Wzwyż 4 1.70
  MŚ U20: Moncton (CAN)   2010 (U20)
Wzwyż 12 1.73
Wzwyż 3eA 1.81
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
Wzwyż 2 1.75
  MP: Bydgoszcz   2009 (U20)
Wzwyż 16 1.65
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
Wzwyż 10e2 1.60
  MŚ U20: Bydgoszcz   2008 (U18)
Wzwyż 20e 1.74
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
Wzwyż 3 1.65
Wzwyż 1e2 1.63
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
Wzwyż 2 1.73
Wzwyż 8e1 1.60
  MP U16: Siedlce   2006 (U16)
Wzwyż 2 1.65

  INDOOR

  HMP: Toruń   2019 (Sen)
Wzwyż 2 1.78
  HMP: Toruń   2017 (Sen)
Wzwyż 5 1.79
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
Wzwyż 3 1.88
  HMP: Toruń   2015 (Sen)
Wzwyż 4 1.79
  HMP: Spała   2012 (U23)
Wzwyż 5 1.75
  HMP: Spała   2011 (U23)
Wzwyż 6 1.79
  HMP: Spała   2010 (U20)
Wzwyż 10 1.65
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U20)
Wzwyż 1 1.79
  HMP U20 U18: Spała   2009 (U20)
Wzwyż 4 1.70
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U18)
Wzwyż 1 1.76

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.4186611175537 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl