Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Emil DOBROWOLSKI
imię : Emil
nazwisko : DOBROWOLSKI
data ur. : 1986-11-02 (Sen) 32 294
płeć : Mężczyzna
klub : LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP SEN U23 10 000: Białogard   2019 (Sen)
10000 m 11s1 (9) 30:45.56
  MP: Warszawa   2019 (Sen)
Maraton 5 2:22:46
  MP przełaj: Olszyna   2019 (Sen)
Przełaj 2b2 :33:21
  MP 10km: Gdańsk   2018 (Sen)
10 km 5 30:58
  MP: Lublin   2018 (Sen)
5000 m 6s1 (6) 14:35.67
  MP 5km: Warszawa   2018 (Sen)
5 km 4 14:32
  MP 10 000: Łomża   2018 (Sen)
10000 m 10s2 (10) 30:28.12
  MP: Warszawa   2018 (Sen)
Maraton 4 2:20:18
  MP przełaj: Żagań   2018 (Sen)
Przełaj 6b2 :30:32
  MP półmaraton: Piła   2017 (Sen)
Półmaraton 6 1:09:30
  MP 10km: Gdańsk   2017 (Sen)
10 km DNF
  MP półmaraton: Piła   2016 (Sen)
Półmaraton 7 1:07:03
  MP 10km: Gdańsk   2016 (Sen)
10 km 5 30:31
  MP: Warszawa   2016 (Sen)
Maraton 4 2:18:32
  MP 10km: Gdańsk   2015 (Sen)
10 km 8 30:26
  MP: Kraków   2015 (Sen)
5000 m DNF
  MP: Warszawa   2015 (Sen)
Maraton 4 2:17:27
  MP przełaj: Kraków   2014 (Sen)
Przełaj 2b4 :29:44
  MP 10km: Gdańsk   2014 (Sen)
10 km 2 30:20
  MP 10 000: Postomino   2014 (Sen)
10000 m DNF
  MP: Warszawa   2014 (Sen)
Maraton 2 2:14:39
  MP półmaraton: Piła   2013 (Sen)
Półmaraton 3 1:07:02
  MP 10km: Gdańsk   2013 (Sen)
10 km 9 30:38
  MP: Toruń   2013 (Sen)
5000 m 13s1 (13) 14:49.58
  MP 10km: Gdańsk   2012 (Sen)
10 km 7 30:20
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
5000 m 9 14:38.06
  MP: Dębno   2012 (Sen)
Maraton 9 (4) 2:19:54
  MP: Piła   2011 (Sen)
Półmaraton 8 1:09:56
  MP: Bydgoszcz   2011 (Sen)
5000 m 12 14:33.51
  MP 10 000: Lidzbark Warmiński   2011 (Sen)
10000 m 11 31:21.27
  MP: Dębno   2010 (Sen)
Maraton 3 2:20:43
  MP: Bielsko-Biała   2010 (Sen)
5000 m 17 14:50.53
  AMP: Warszawa   2010 (Sen)
3000 m 5 8:27.13
  MP 10 000: Sosnowiec   2010 (Sen)
10000 m 6s1 (18) 31:59.84
  MP 10 000: Kozienice   2008 (U23)
10000 m 17 32:19.22
  MP U23: Grudziądz   2008 (U23)
5000 m 14 15:02.32

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.4091668128967 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl