Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Karol GRABOWSKI
imię : Karol
nazwisko : GRABOWSKI
data ur. : 1989-06-22 (Sen) 31 357
płeć : Mężczyzna
klub : CKS Budowlani Częstochowa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP SEN U23 10 000: Goleniów   2021 (Sen)
10000 m DNF
  MP: Dębno   2021 (Sen)
Maraton 23 2:35:31
  MP: Olesno   2020 (Sen)
Maraton 23 2:49:56
  MP SEN U23 10 000: Karpacz   2020 (Sen)
10000 m 21s3 (56) 36:49.85
  MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn   2020 (Sen)
Przełaj 33b2 :27:15
  MP przełaj: Olszyna   2019 (Sen)
Przełaj 25b1 :14:06
  MP: Warszawa   2017 (Sen)
Maraton 6 2:37:36
  MP przełaj: Jelenia Góra   2017 (Sen)
Przełaj 23b2 :34:21
  MP: Kraków   2015 (Sen)
3000 m prz DNF
  MP przełaj: Iława   2015 (Sen)
Przełaj 24b5 :12:23
  MP przełaj: Kraków   2014 (Sen)
Przełaj 7b3 :11:53
  MP: Toruń   2013 (Sen)
3000 m prz 8s1 (8) 9:14.70
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
3000 m prz 11 9:25.27
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
3000 m prz 10 9:27.24
  MP U23: Kraków   2010 (U23)
3000 m prz 15 9:44.88
  MP U23: Bielsko-Biała   2009 (U23)
3000 m prz 11 9:36.47

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.2304930686951 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl