Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Robert BRYLIŃSKI
imię : Robert
nazwisko : BRYLIŃSKI
data ur. : 1991-04-02 (Sen) 28 170
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Radom   2019 (Sen)
400 m pł 2 51.15
400 m pł 2e3 (2) 52.22
  MP: Lublin   2018 (Sen)
400 m pł 3 50.67
400 m pł 2e2 (4) 51.85
  MP: Białystok   2017 (Sen)
400 m pł 3 51.78
400 m pł 2e2 (3) 51.86
4x400 m 5s1 3:14.35
  ME: Amsterdam (NED)   2016 (Sen)
400 m pł 3r1 (7) 50.74
400 m pł 6p3 (19) 50.42
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
400 m pł 2 50.33
400 m pł 1e3 (5) 51.33
  UNI: Gwangju (KOR)   2015 (Sen)
400 m pł 6e5 (32) 53.23
4x400 m 2e2 (5) 3:07.86
  MP: Kraków   2015 (Sen)
400 m pł 6 52.42
400 m pł 3e1 (6) 51.89
4x400 m 5s1 (5) 3:08.97
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
400 m pł 2 50.47
400 m pł 1e2 (1) 51.66
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U23)
400 m pł 2 50.67
400 m pł 1e1 (3) 51.21
  ME U23: Ostrava (CZE)   2011 (U23)
400 m pł 6p2 (16) 51.77
400 m pł 3e2 (17) 51.72
  MP: Bydgoszcz   2011 (U23)
400 m pł 4 51.61
400 m pł 2e3 (6) 52.43
4x400 m 8s1 (8) 3:19.17
  MP AZS: Łódź   2011 (U23)
400 m pł 2 51.5
4x400 m 4s1 3:18.20
  MP U23: Gdańsk   2011 (U23)
400 m pł 1s2 (1) 50.78
  MP U20: Białystok   2010 (U20)
400 m pł 1 52.48
  ME U20: Nowy Sad (SRB)   2009 (U20)
400 m pł 6 53.02
400 m pł 3p1 52.96
400 m pł 2e1 52.58
  MP U20: Słupsk   2009 (U20)
400 m pł 1 52.12
400 m pł 1e1 53.15
  OOM: Bydgoszcz   2008 (U18)
110 m pł J MŁ 5fB 14.77 (+2.0)
110 m pł J MŁ 6e2 14.70 (+3.1)
400 m pł J MŁ 2 54.27
400 m pł J MŁ 3e3 55.37
  OOM: Szczecin   2007 (U18)
400 m pł J MŁ 7fB 60.73
400 m pł J MŁ 4e1 58.31
  MP U16: Siedlce   2006 (U16)
110 m pł MŁ 5e4 16.34 (+1.6)
300 m pł 4s1 42.02

  INDOOR

  HMP: Toruń   2016 (Sen)
400 m 2e3 (8) 48.13
4x400 m 1s1 (1) 3:12.68
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U20)
400 m 2 49.30
400 m 1e3 49.88

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.6046931743622 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl