Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Szymon KULKA
imię : Szymon
nazwisko : KULKA
data ur. : 1993-06-22 (Sen) 26 56
płeć : Mężczyzna
klub : LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP półmaraton: Piła   2018 (Sen)
Półmaraton 1 1:05:13
  MP 10km: Gdańsk   2018 (Sen)
10 km 4 30:20
  MP 10 000: Łomża   2018 (Sen)
10000 m 2s2 (2) 29:31.63
  MP 10km: Gdańsk   2017 (Sen)
10 km 3 29:51
  MP: Białystok   2017 (Sen)
5000 m 3s1 (3) 14:00.58
  ME: Amsterdam (NED)   2016 (Sen)
Półmaraton 16 1:04:47
  MP półmaraton: Piła   2016 (Sen)
Półmaraton 1 1:04:28
  MP 10km: Gdańsk   2016 (Sen)
10 km 1 29:33
  MP U23 10 000: Zamość   2015 (U23)
10000 m 1 30:10.32
  MP 10km: Gdańsk   2014 (U23)
10 km 2 30:15
  MP U23: Inowrocław   2014 (U23)
5000 m 1s1 (1) 14:27.60
  MP U23 10 000: Białogard   2014 (U23)
10000 m 1 29:46.74
  ME U23: Tampere (FIN)   2013 (U23)
5000 m 7 14:27.64
  MP U23: Bydgoszcz   2013 (U23)
1500 m 6 3:47.00
5000 m 2 14:11.33
  MP U23 10 000: Sosnowiec   2013 (U23)
10000 m 1s1 (1) 30:08.43
  MŚ U20: Barcelona (ESP)   2012 (U20)
3000 m prz DNS
3000 m prz 5e2 (11) 8:55.93
  ME przełaj: Budapest (HUN)   2012 (U20)
Przełaj 1s3 :18:43
  MP: Bielsko-Biała   2012 (U20)
5000 m 4 14:34.25
  MP 10 000: Mikołów   2012 (U20)
10000 m 6 29:48.22
  MP U20: Białystok   2012 (U20)
3000 m 1s1 (1) 8:12.16
5000 m 1s2 (1) 14:50.11
  ME U20: Tallin (EST)   2011 (U20)
5000 m DNF
10000 m 3 31:50.13
  MP 10 000: Lidzbark Warmiński   2011 (U20)
10000 m 7 30:01.04
  MP U20: Toruń   2011 (U20)
3000 m 2s2 (2) 8:08.81
5000 m 1s1 (1) 14:36.54
  OOM: Zielona Góra   2010 (U18)
3000 m 1 8:34.37
  OOM: Kraków   2009 (U18)
3000 m 2 8:40.76
  MP U16: Słupsk   2008 (U16)
2000 m 1s1 5:49.48

  INDOOR

  HMP: Sopot   2014 (U23)
3000 m 3s1 (3) 7:59.76
  HMP U20 U18: Spała   2012 (U20)
3000 m 1s1 (1) 8:14.39
  HMP U20 U18: Spała   2010 (U18)
2000 m 1s1 5:43.47

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.4398901462555 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl