Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcin
nazwisko : STARZAK
data ur. : 1985-10-20 (Sen) 34 166
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS-AWF Biała Podlaska

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Kraków   2015 (Sen)
W dal 7 7.33 (-0.1)
  MP: Toruń   2013 (Sen)
W dal 2 7.76 (+1.5)
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
W dal 13 6.00 (+0.6)
  MP: Bydgoszcz   2011 (Sen)
W dal 2 7.64 (+1.0)
  MP: Bielsko-Biała   2010 (Sen)
W dal 1 7.79 (+0.1)
  UNI: Belgrad (SRB)   2009 (Sen)
W dal 3 8.10 (+1.4)
W dal 2eA 7.83 (-0.7)
  DME: Leiria (POR)   2009 (Sen)
W dal 11 7.51 (-1.0)
  IO: Pekin (CHN)   2008 (Sen)
W dal 17eA 7.62 (-0.2)
  PE: Annecy (FRA)   2008 (Sen)
W dal 2 8.09 (+0.6)
  MP: Szczecin   2008 (Sen)
W dal 1 8.20 (+2.3)
W dal 7.96 (+1.3)
  MŚ: Osaka (JPN)   2007 (U23)
W dal 6e2 7.92 (+1.2)
  MP: Poznań   2007 (U23)
W dal 1 8.02 (+0.1)
  MP U23: Słupsk   2007 (U23)
W dal 1 7.77 (+2.2)
W dal 7.62 (+1.7)
  ME: Göteborg (SWE)   2006 (U23)
W dal 10e2 7.73 (+0.8)
  MP: Bydgoszcz   2006 (U23)
W dal 1 7.70 ()
  MP U23: Kraków   2005 (U23)
W dal 2 7.64 (0.0)
  MP U20: Białystok   2004 (U20)
W dal 1e2 7.08 (0.0)
  ME U20: Tampere (FIN)   2003 (U20)
W dal 10 7.23 (+0.4)
  MP U20: Zamość   2003 (U20)
W dal 2 7.43 (0.0)
W dal 1e 7.24 (0.0)

  INDOOR

  HMP: Spała   2013 (Sen)
W dal 2 7.64
  HMP: Spała   2012 (Sen)
W dal 1 7.70
  HMP: Spała   2010 (Sen)
W dal 1 7.63
  HME: Turyn (ITA)   2009 (Sen)
W dal 3 8.18
W dal 4e2 7.97
  HMP: Spała   2009 (Sen)
W dal 1 7.76
  HMŚ: Walencja (ESP)   2008 (Sen)
W dal 7 7.74
W dal 4e 7.92
  HMP: Spała   2008 (Sen)
W dal 1 7.92
  HME: Birmingham (GBR)   2007 (U23)
W dal 6 7.88
W dal 3eA 7.86
  HMP: Spała   2007 (U23)
W dal 1 7.82
  HMP: Spała   2006 (U23)
W dal 1 7.74
  HME: Madryt (ESP)   2005 (U23)
W dal 10 7.74
  HMP: Spała   2005 (U23)
W dal 2 7.80
  HMP U20 U18: Spała   2004 (U20)
W dal 1 7.68
  HMP U20 U18: Warszawa   2003 (U20)
W dal 2 7.30

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.0980608463287 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl