Rekordy   Sezon: 2018   Progresja   Osiągnięcia
Monika SZCZĘSNA
imię : Monika
nazwisko : SZCZĘSNA
data ur. : 1987-12-20 (Sen) 30 357
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Białystok   2017 (Sen)
200 m 4e1 (11) 24.71 (+0.4)
400 m 4e1 (13) 54.13
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
200 m 4e3 (8) 24.58 (-1.3)
400 m 4e3 (10) 53.89
  UNI: Gwangju (KOR)   2015 (Sen)
4x400 m 1 3:31.98
  WorldRelay: Nassau (BAH)   2015 (Sen)
1200-400-800-1600 3 10:45.32
  MP: Kraków   2015 (Sen)
400 m 6 53.52
400 m 2e3 (6) 53.71
4x400 m 3s1 (3) 3:40.40
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
200 m 7 24.28 (+0.6)
200 m 2e2 (5) 24.00 (+1.0)
400 m 7 53.76
400 m 5e2 (8) 54.05
4x400 m 2s2 (2) 3:37.74
  MP: Toruń   2013 (Sen)
100 m 5 11.82 (+0.8)
100 m 3e2 (8) 11.81 (+1.0)
200 m DNF
200 m 3e1 (6) 24.15 (+1.9)
4x400 m 2s1 3:39.16
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
100 m 9e1 (18) 12.41 (0.0)
  MP: Bydgoszcz   2011 (Sen)
100 m 6e2 (16) 12.45 (-0.2)
4x100 m 1s2 (3) 46.47
  AMP: Warszawa   2010 (Sen)
100 m 3 12.13 (-0.4)
200 m 2 24.37 (+1.2)
  MP U23: Bielsko-Biała   2009 (U23)
100 m 3 12.00 (0.0)
100 m 2e2 11.95 (+1.2)
200 m 3s1 24.45 (+1.5)
  MP: Szczecin   2008 (U23)
100 m 8 11.81 (+3.3)
200 m 7 24.41 (+1.3)
  MP U23: Grudziądz   2008 (U23)
100 m 5 11.83 (+2.2)
100 m 2e3 11.74 (+3.2)
200 m 4s1 24.45 (+0.8)
  MP U23: Słupsk   2007 (U23)
100 m 7 12.08 (+2.0)
100 m 2e2 12.05 (+1.4)
200 m 5s1 24.75 (+1.6)
  MP U20: Słupsk   2006 (U20)
100 m 5e1 12.66 (+0.9)
200 m 4fB 25.74 (-1.6)
200 m 5e3 26.05 (-0.7)

  INDOOR

  HMP: Toruń   2017 (Sen)
200 m DNF
200 m 1e4 (6) 25.00
400 m 3e3 (10) 54.77
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
400 m 6 53.82
400 m 2e3 (6) 54.24
  HME: Praha (CZE)   2015 (Sen)
4x400 m 3 3:31.90
  HMP: Toruń   2015 (Sen)
400 m 4 54.17
400 m 2e2 (4) 54.00
4x200 m 1s1 1:38.01
  HMP: Spała   2013 (Sen)
60 m 6 7.65
60 m 4e1 (8) 7.69
200 m 2fB 25.06
200 m 2e4 (7) 24.93
  HMP: Spała   2012 (Sen)
60 m 7 7.56
60 m 4e2 (7) 7.59
200 m 1e4 (7) 24.64
  HMP: Spała   2007 (U23)
60 m 6 7.71

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.1730220317841 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl