Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Szymon ZIÓŁKOWSKI
imię : Szymon
nazwisko : ZIÓŁKOWSKI
data ur. : 1976-07-01 (Masters) 43 49
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  ME: Zürich (SUI)   2014 (Masters)
Młot (7.26) 5 78.41
Młot (7.26) 4eA (8) 74.93
  MP: Szczecin   2014 (Masters)
Młot (7.26) 3 74.72
  MŚ: Moskva (RUS)   2013 (Masters)
Młot (7.26) 9 76.84
Młot (7.26) 4eB (7) 76.85
  MP: Toruń   2013 (Masters)
Młot (7.26) 1 77.74
  IO: London (GBR)   2012 (Masters)
Młot (7.26) 7 77.10
Młot (7.26) 6eA (7) 76.22
  ME: Helsinki (FIN)   2012 (Masters)
Młot (7.26) 3 76.67
Młot (7.26) 5eB (9) 73.74
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Masters)
Młot (7.26) 2 78.25
  MŚ: Daegu (KOR)   2011 (Masters)
Młot (7.26) 7 77.64
Młot (7.26) 3eA (5) 77.19
  MP: Bydgoszcz   2011 (Masters)
Młot (7.26) 1 78.79
  MP AZS: Łódź   2011 (Sen)
Młot (7.26) 2 75.03
  ME: Barcelona (ESP)   2010 (Sen)
Młot (7.26) 5 77.99
Młot (7.26) 2eA (4) 75.75
  MP: Bielsko-Biała   2010 (Sen)
Młot (7.26) 2 77.51
  MŚ: Berlin (GER)   2009 (Sen)
Młot (7.26) 2 79.30
Młot (7.26) 1eA 77.89
  DME: Leiria (POR)   2009 (Sen)
Młot (7.26) 2 78.01
  MP: Bydgoszcz   2009 (Sen)
Młot (7.26) 1 77.11
  OOM: Kraków   2009 (Sen)
Młot (7.26) 1 78.93
  IO: Pekin (CHN)   2008 (Sen)
Młot (7.26) 7 79.22
Młot (7.26) 1eB 79.55
  PE: Annecy (FRA)   2008 (Sen)
Młot (7.26) 1 79.26
  MP: Szczecin   2008 (Sen)
Młot (7.26) 1 77.66
  MŚ: Osaka (JPN)   2007 (Sen)
Młot (7.26) 7 80.09
Młot (7.26) 2e2 78.90
  MP: Poznań   2007 (Sen)
Młot (7.26) 1 76.80
  ME: Göteborg (SWE)   2006 (Sen)
Młot (7.26) 5 78.97
Młot (7.26) 3e1 76.39
  MP: Bydgoszcz   2006 (Sen)
Młot (7.26) 1 80.67
  MP: Biała Podlaska   2005 (Sen)
Młot (7.26) 1 77.75
  IO: Ateny (GRE)   2004 (Sen)
Młot (7.26) 6eA (13) 76.17
  AMP: Poznań   2003 (Sen)
Młot (7.26) 2 76.97

  INDOOR

  HMP: Bydgoszcz   2014 (Masters)
Cieżarek (15) 3 21.10

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.5200669765472 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl